Siunčiama nuotrauka

Informacija apie sandėliavimo paskirties pastatų statybos ir eksploatavimo, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Pirmoji Valda“, įmonės kodas 303212029, R. Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8-37) 35 02 61, el. p. infolt@peikko.com ir UAB „KKL Valda”, įmonės kodas 302705097, R. Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8-37) 35 02 61, el. p. infolt@peikko.com arba giedrius.ambrizas@peikko.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno miestas, Petrašiūnų seniūnija, R. Kalantos g. 49.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-08-02 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-7914 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovus – UAB „Pirmoji Valda“, UAB „KKL Valda”(kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Infraplanas“

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245

Į.k. 160421745, PVM k. LT604217417

Tel.: (37) 407548, faks.: (37) 407549,

el. p.: info@infraplanas.lt

Skip to content