Informacija apie priimtą atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Informacija apie sandėliavimo ir administracinių pastatų statybos adresu Ringuvos g. 65  Kaune priimtą atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

UAB „NT Valdos“ (Smolensko g. 5, Vilnius, tel. 85 2106539) planuoja sandėliavimo ir administracinių pastatų statybą adresu Ringuvos g. 65, Šančių sen. Kauno m.

Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą 2016-01-28, Nr. (28.2)-A4-858, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada, atrankos dokumentais bei pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje (A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8706 62033; ir  Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas tel. 8 37  30 2607) ir pas detaliojo plano rengėjus UAB Archimes (Šatrijos Raganos g. 40, Vilnius, tel. 865818362).

Skip to content