Siunčiama nuotrauka

INFORMACIJA apie Krematoriumo statybą ir eksploatavimą, Taikos pr. 114M, Kaunas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Antroji investicija“, Pylimo g. 11- 4, Vilnius, te L 8 685 55111, el. p. investicijaantroji@gmail.com

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 676 54595, el. p.: info(a)aplinkosvadvba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Krematoriumo statyba ir eksploatacija, Taikos pr. 114M, Kaunas

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamame krematoriume numatoma kremuoti 2000 vnt. palaikų per metus.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2018 m. lapkričio 9 d. iki 2018 m. lapkričio 27 d., Kauno m. Petrašiūnų seniūnijos patalpose, R. Kalantos g. 57, Kaunas, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienj nuo 08:00 iki 17:00 vai., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 vai. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 vai ) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 vai. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Kauno Petrašiūnų progimnazijos patalpose, M. Gimbutienės 9, Kaunas, 2018 m. lapkričio 27 d., 17:00 vai.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjui – UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadvba.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas. Tel. 8 (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt

Skip to content