Gyventojų dėmesiui, dėl prašymų paramai maistu 2021 metais gauti

 

 

 

Informuojame, kad visi prašymai paramai maistu gauti, kurie buvo priimti 2019-12-01–2020-12-01 laikotarpiu,

galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai (pateiktų prašymų galiojimo terminas yra pratęstas).

 • Pasikeitus Jūsų ir (ar) kartu su Jumis gyvenančių asmenų pajamoms,
  ar
  Jūsų telefono numeriui (pateikto ant prašymo), privalote pranešti telefonu.
 • Atsiimant paramą turėti asmens tapatybės dokumentus.
 • Du kartus iš eilės neatvykus pasiimti paramos iš sąrašo išbraukiami.

Informacija, kada bus dalijama parama maisto produktais, bus skelbiama:

 • Šančių seniūnijos internetinėje svetainėje (Naujienos).
 • Skelbimų lentose žemuosiuose ir aukštuosiuose Šančiuose.

Pažymime, kad karantino ir (arba) valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, nauji klientai prašymus paramai maistu gauti 2021 metams, gali teikti nuotoliniu būdu (telefonu).

Informuojame, kad PRIIMA prašymus:

Kauno m. socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus Socialinio darbo organizatorės:

 • R. Zinkevičienė, tel. 8 – 674 96523
 • V. Mikelaitienė, tel. 8 – 607 98216
Skip to content