Gyventojų apklausa apie maisto švaistymą Lietuvoje

Esu Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė dr. Vlada Vitunskienė. Kartu su magistrantu Eimantu Šimkumi vykdome gyventojų apklausą apie maisto švaistymą Lietuvoje.

Apie trečdalis pasaulyje pagaminamo maisto iššvaistoma – nesuvartojama, sugadinama, išmetama. Daugiau nei milijardas žmonių visame pasaulyje kasdien stokoja maisto. Lietuvoje taip pat daug žmonių jaučia maisto nepriteklių. Dėl maisto švaistymo veltui eikvojami ištekliai, kaip antai žemė, vanduo, energija, darbas ir, galiausiai, vartotojų pinigai. Dėl to reikia į viešumą kelti šią problemą ir bendromis pastangomis ją spręsti ir Lietuvoje.

Dėl to, nuoširdžiai prašome dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą apie maisto švaistymą: http://manoapklausa.lt/apklausa/849898715/

Apklausos rezultatais bus pasiremta minėtame seminare „Socialiniai ir aplinkos iššūkiai Lietuvos ekonomikai“ (ASU, 2016 m. gruodžio 14 d.).

Kartu noriu paprašyti persiųsti anketos nuorodą draugams, bendradarbiams, bendramoksliams

Būsiu visiems labai dėkinga

Labai ačiū

Pagarbiai

Skip to content