Dėl prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra siūlo gyventojus prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos. Savo būstą prijungę prie nuotekų tinklų bus mažiau teršiama aplinka.

13-ai pareiškėjų (vandentvarkos įmonių ir savivaldybių) pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“ skirta beveik 1 mln. eurų gyventojų būstų prijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

Sprendimas priimtas lapkričio 19 d. laikinai einančio aplinkos ministro pareigas įsakymu.

Finansuojamas nuotekų vamzdžio pajungimas nuo namo sienos iki centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos prisijungimo taško dalyje daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų turinčių miestų (aglomeracijų) ir teritorijose, kur išvystyta centralizuota nuotekų surinkimo sistema.

Priemonė skirta Miestų nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo trūkumams pašalinti, kuria siekiama tankiai apgyvendintoje teritorijoje (aglomeracijoje) centralizuotai surinkti ir iki normatyvų išvalyti visas nuotekas miesto nuotekų valykloje. Įgyvendinus projektus, bus sumažintas aplinkos teršimas buitinėmis nuotekomis.

Maksimali subsidija vienam pareiškėjui 200 tūkst. eurų. Didžiausia subsidijos suma vienam būstui prijungti siekia 2,1 tūkst. eurų.

Subsidijų teikimo sutartis su projektų vykdytojais planuojama pasirašyti iki šių metų pabaigos.

Šiai LAAIF programos finansavimo krypties „Vandenų apsauga“ priemonei papildomai dar skirta 1 mln. eurų. Dar šiais metais planuojama skelbti papildomą kvietimą projektams įgyvendinti, paraiškas planuojama rinkti 2021 m. I ketv.

 

Daugiau informacijos apie šį projektą: https://www.prisijungsiu.lt/

 

Skip to content