Siunčiama nuotrauka

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimų

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymui Nr.XII-1919 (toliau – Įstatymas), asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 6 mėnesius, įsigaliojus šiam įstatymui, deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka šio įstatymo 6 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas, pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Informuojame, kad pagal galiojančius teisės aktus, skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, išmokas vaikams, paramą mirties atveju ir socialinę paramą mokiniams, yra privalomas asmenų gyvenamosios vietos deklaravimas. Todėl asmenys, gaunantys piniginę socialinę paramą ir įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, iki 2016 m. liepos 1 d. turėtų deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą.

Skip to content