Kvietimas teikti paraiškas, dėl 2020 m. programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-86 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ 5 punktu, Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje paskelbtas Kvietimas teikti paraiškas Kauno miesto savivaldybei pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Paraiškos priimamos pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 8 d., galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) yra 2020 m. rugpjūčio 10 d. 17:00 val.

Nuoroda į kvietimą: http://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/, skiltis „Aktualus kvietimas teikti paraiškas“.

Skip to content