Siunčiama nuotrauka

Aktyviai sprendžiamos gyventojams susirūpinimą keliančios problemos

Atsižvelgiant į 2016 m. Kauno apskr. VPK VTV Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus gyventojų apklausos analizės rezultatus bei vykdant teisės pažeidimų prevenciją  skatinant policijos bendradarbiavimą su gyventojais, bendruomenių aktyvu bei valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis dirbančiomis smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos srityse 2017-02-02 organizuotas susitikimas Petrašiūnų seniūnijoje, kuriame dalyvavo Kauno m. Panemunės PK ir bendruomenės pareigūnai, seniūnijos socialiniai darbuotojai, seniūno pavaduotojas, Petrašiūnų turgavietės direktorius ir turgavietės darbuotojų atstovės. Susitikimo tikslas- kompleksiškai  spręsti problemą susijusią su agresyviu nepilnamečių elgesiu gyvenamojoje aplinkoje, šeimose ir viešose vietose,  ypač Petrašiūnų turgavietės teritorijoje. Nors turgavietės darbuotojai vardijo atvejus kai galimai nepilnamečiai asmenys sugadino turgavietei priklausantį turtą, šiukšlino, kėlė triukšmą, keikėsi turgavietės teritorijoje, tačiau policijos pareigūnai tokios informacijos iki šio susitikimo nebuvo gavę, nes niekas nesikreipė pagalbos. Socialiniai darbuotojai įvardijo visą grupę nepilnamečių asmenų, kurių agresyvus elgesys kelia problemas tėvams, mokytojams, kaimynams, ir patiems socialiniams darbuotojams besilankantiems šiose šeimose. Policijos pareigūnai Petrašiūnų turgavietės darbuotojoms patarė visada apie teisės pažeidimus pranešti policijai, su turgavietės  direktoriumi diskutavo apie galimybę turgavietėje įrengti vaizdo stebėjimo kamerą  siekiant fiksuoti nepilnamečių  daromus teisės pažeidimus. Dėl agresyvaus nepilnamečių elgesio gyvenamojoje ir mokymosi aplinkoje nutarta atlikus tyrimą informaciją apie šią veiką ir ją padariusius nepilnamečius  perduoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Nutarta kovo mėnesio viduryje organizuoti dar vieną susitikimą Petrašiūnų seniūnijoje tikslu aptarti kaip pasikeitė susidariusi situacija.

Skip to content