Siunčiama nuotrauka

Renovacijos sėkmės istorijos

Ar naudinga atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą?

 • Valstybė dengia apie 35 proc. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų.
 • Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, sumažėja sąskaitos už šildymą ir daugiabučio namo remonto darbus.
 • Padidėja nekilnojamojo turto vertė (10-20 proc.).
 • Pagerėja estetinis daugiabučio namo vaizdas ir gyvenimo kokybė.
 • Po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) sutaupoma 40-60 proc. energijos.
 • Butų savininkams kuriems priklauso šildymo ir karšto vandens kompensacija, suteikiama valstybės parama daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui) 100 proc. (t.y. 100 proc. išlaidų apmoka valstybė).

       Kauno miesto savivaldybė įgyvendina energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti Kauno mieste esančių  daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo. Kauno mieste gyvena apie 290 tūkst. gyventojų. Savivaldybės statinių naudotojų sąraše įrašyti 4755 daugiabučiai namai, kuriuose gyvena 74 procentai visų miesto gyventojų. Dauguma pastatų yra penkių, devynių aukštų, dominuoja plytų mūro, gelžbetonio plokščių konstrukcijų namai. Daugiausia daugiabučių namų Kauno mieste statyti 1955–1993 metais (statybos metų vidurkis – 39 metai). Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo.

Sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

 • programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus;
 • paraiškas galima teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.

      Sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje priima tik daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai daugumos balsų sprendimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka).

Valstybės parama:

Valstybės parama teikiama projektams:

 • pasiekusiems ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę;
 • po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) sutaupantiems ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų;
 • kultūros paveldo objektams, kai sutaupoma ne mažiau kaip 25 proc. energijos.

Valstybė kompensuoja 100 proc.:

 • investicijų plano parengimą;
 • atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimą, jo autorinę priežiūrą ir atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizę;
 • projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas;
 • statybos techninės priežiūros išlaidas;
 • nepasiturintiems gyventojams visas atnaujinimo (modernizavimo) išlaidas.

Valstybė kompensuoja 30 proc.:

 • visiems butų ir kitų patalpų savininkams investicijas už daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą). Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

40 proc. valstybės parama teikiama tik šioms priemonėms:

 • įrengus atskirą arba modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą, įrengus balansinius ventilius ant stovų, sutvarkius šildymo sistemą, butuose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus, daliklių sistemą ar termostatinius ventilius yra teikiama papildoma 10 proc. parama prie aukščiau paminėtos 30 proc. valstybės paramos visam projektui. Todėl būtent šioms priemonėms valstybės parama yra 40 proc.

Lengvatinis kreditas:

 • 3 proc. metinės palūkanos 5 metams (5 metus nuo pirmojo išmokėjimo mokamas lengvatinės palūkanos, jei paskola imama ilgesniam laikotarpiui, po 5 metų mokamos su banku sutartos palūkanos). Maksimalus suteiktos paskolos terminas 20 metų. Galimas bet koks išankstinis paskolos gražinimas.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

Energinį efektyvumą didinančios priemonės:

 • šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas;
 • ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas;
 • stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą didinančių priemonių elementai;
 • fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
 • balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;
 • laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
 • butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
 • rūsio perdangos šiltinimas;
 • liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

Kitos priemonės:

Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas).

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) sėkmės istorijos:

Geležinio Vilko g. 1, Kaunas

P. Lukšio g. 2, Kaunas

P. Lukšio g. 4, Kaunas

P. Lukšio g. 12, Kaunas

T. Masiulio 14, Kaunas

Rasytės g. 22, Kaunas

Saulės g. 8, Kaunas

Savanorių pr. 204A, Kaunas

Savanorių pr. 268, Kaunas

Savanorių pr. 395, Kaunas

Savanorių pr. 403, Kaunas

Savanorių pr. 405, Kaunas

Sąjungos a. 7, Kaunas

Sąjungos a. 10, Kaunas

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content