Siunčiama nuotrauka

Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programa

2020 m. Kvietimas teikti paraiškas pagal Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programą nebus skelbiamas.

Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys (išskyrus Kauno miesto savivaldybės biudžetines įstaigas), įregistruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kviečiami teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos prioritetą „Objektų prieinamumo didinimo didinimas pritaikant juos gyventojų bendrajai kultūrai ugdyti, turizmo, laisvalaikio ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti ir jų prieinamumo didinimas“.

Visuomeninės paskirties objektams priskiriamas visuomenės reikmėms naudojamas nekilnojamasis turtas (pastatai, patalpos) ir jam eksploatuoti naudojami žemės sklypai (teritorijos), kurie nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais valdomi juridinių asmenų (toliau – Objektai).

Objektų finansavimo tikslas – jų išsaugojimas, sutvarkymas, pritaikymas gyventojų kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti ir jų prieinamumo didinimas.

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2019 m. birželio 17 d.

Paraiška gali būti teikiama vienu iš būdų: raštu arba elektroninėmis priemonėmis per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (https://epaslaugos.kaunas.lt):

Kaip pateikti popierinę paraišką?

Jei paraiška teikiama raštu, ji, jos priedai bei Paraiškos elektroninė versija („Excel“ formatu), įrašyta elektroninėje laikmenoje, siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas programos, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas, Asmens pavadinimas ir adresas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti, pasirašyti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įkišti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai (jeigu dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą) turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos.

Konsultacijas pareiškėjams teikia Savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, tel. (8 37) 42 29 14, ir specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39.

Kaip pateikti elektroninę paraišką?

Jei paraiška su pridedamais dokumentais teikiama per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (https://epaslaugos.kaunas.lt), pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu bei Paraiškos el. versija „Excel“ formatu įkelia į sistemą (vieno failo dydis neturi viršyti 2 MB).

Elektroninės paraiškos teikimo instrukcija (atsisiųsti).

 • Kvietimas teikti paraiškas pagal Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programą (atsisiųsti)
 • Visuomeninės paskirties objekto finansavimo paraiška (atsisiųsti)
 • Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programa (atsisiųsti)
 • Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (nuoroda)
 • Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos objekto finansavimo paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas (atsisiųsti)

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti  finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį  Jūs tampate  vykdytoju. Iš  Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Sąmatos forma (atsisiųsti)

ĮGYVENDINKITE SUTARTYJE NUMATYTAS SĄLYGAS

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti  suplanuotas veiklas (darbus) ir už jas (juos) atsiskaityti. Įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti planuojamų veiklų (darbų) grafiką, ketvirtines ir galutinę sutarties įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už programos įgyvendinimą.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (atsisiųsti)

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirčio suvestinė (atsisiųsti)

Galutinė įvykdytų veiklų (darbų) ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą Objekto finansavimo sutarties įgyvendinimą (atsisiųsti)

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį. Jei keičiasi Objekto finansavimo sąmatoje skirtas savivaldybės biudžeto lėšų išdėstymas pagal išlaidų kategorijas, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Objekto pritaikymą visuomenės poreikiams, nurodant finansavimo šaltinį – Kauno miesto savivaldybę.

Konsultacijas dėl sutarčių, sąmatų  ir ataskaitų pildymo teikia:

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, tel. (8 37) 42 29 14, ir specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39.


Vykusios programos

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content