2022 metai

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti viešieji ir privatieji juridiniai asmenys (išskyrus Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetines įstaigas), kurie visuomeninės paskirties objektą valdo nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais ir kurie visuomeninės paskirties objekte vykdo veiklą, galimą vykdyti nurodytos visuomeninės paskirties objekte (toliau – Asmuo), kviečiami teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos prioritetą „Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimas pritaikant juos gyventojų bendrajai kultūrai ugdyti, turizmo, sveikatinimo, sporto, socialinėms, užimtumo ir kitoms veikloms plėtoti”.

Visuomeninės paskirties pastatams priskiriamas visuomenės reikmėms naudojamas nekilnojamasis turtas (pastatai, patalpos) ir jam eksploatuoti naudojami žemės sklypai (teritorijos), kurie nuosavybės ar patikėjimo teise arba kitais pagrindais (panauda, nuoma ir kt.) valdomi Asmenų (toliau – Objektai).

Objektų finansavimo tikslasjų išsaugojimas, sutvarkymas, pritaikymas gyventojų kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti ir jų prieinamumo didinimas.

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2022 m. birželio 23 d.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiška (popierinės formos ir „Excel“ formatu įrašyta į elektroninę laikmeną) kartu su kitais 6.1 papunktyje nurodytais dokumentais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos (6.3 papunktis) siunčiama paštu arba pristatoma į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (5 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos paraiška“, Asmens pavadinimas ir adresas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti, pasirašyti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įkišti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų (jeigu dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą) lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos.

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia:

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Pauparytė, mob. tel. +370 606 77 968, ir specialistė Gitana Stančiauskaitė, mob. tel. +370 617 99 323.

  • Kvietimas teikti paraiškas pagal Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programą (atsisiųsti)
  • Visuomeninės paskirties objekto finansavimo paraiška (atsisiųsti)
  • Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programa (atsisiųsti)
  • Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (nuoroda)
  • Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos objekto finansavimo paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapas (atsisiųsti)

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį  Jūs tampate  vykdytoju. Iš  Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Sąmatos forma (atsisiųsti)

ĮGYVENDINKITE SUTARTYJE NUMATYTAS SĄLYGAS

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti  suplanuotas veiklas (darbus) ir už jas (juos) atsiskaityti. Įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti planuojamų veiklų (darbų) grafiką, ketvirtines ir galutinę sutarties įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už programos įgyvendinimą.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (atsisiųsti)

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirčio suvestinė (atsisiųsti)

Galutinė įvykdytų veiklų (darbų) ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą Objekto finansavimo sutarties įgyvendinimą (atsisiųsti)

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį. Jei keičiasi Objekto finansavimo sąmatoje skirtas savivaldybės biudžeto lėšų išdėstymas pagal išlaidų kategorijas, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Objekto pritaikymą visuomenės poreikiams, nurodant finansavimo šaltinį – Kauno miesto savivaldybę.

Konsultacijas dėl sutarčių, sąmatų  ir ataskaitų pildymo teikia:

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Pauparytė, mob. +370 606 77 968.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content