Siunčiama nuotrauka

Paslaugos

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vykdo administracinę paslaugą – nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Kauno miesto savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Asmenų aptarnavimo, jų prašymų, pranešimų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje taisyklės

Skip to content