Justino Vienožinskio premija

Justino Vienožinskio premija Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu T-160skirta menotyrininkei prof. Laimai Šinkūnaitei už ilgametį mokslinį ir kūribinį indėlį į Kauno bažnytinės dailės paveldo tyrimus ir sakralinio meno sklaidą.

Justino Vienožinskio premija Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-188 skirta tapytojai Aušrai Barzdukaitei-Vaitkūnienei už kūrybinį indėlį į Kauno kultūrą bei meną ir Lietuvos tapybos mokyklos tradicijų kūrybišką tęsimą bei propagavimą.

Skip to content