Lygios galimybės

Kauno miesto savivaldybei 2018 m. prisijungus prie Europos moterų ir vyrų lygybės chartijos narių, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-829 buvo sudaryta darbo grupė Lygybės veiksmų planui parengti. Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A-778 „Dėl lygybės veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas Lygybės veiksmų planas, kuriame numatyti tikslai bei priemonės siekiant užtikrinti lygybės bei nediskriminavimo principus įvairiose srityse bei numatyti atsakingi Savivaldybės padaliniai ir terminai Lygybės veiksmų plano tikslams ir priemonėms pasiekti.

Skip to content