Siunčiama nuotrauka

Petrašiūnų seniūnija

Bendra informacija apie Petrašiūnų seniūniją:

Teritorija

 

Petrašiūnų seniūnija jungia keturis mikrorajonus – Petrašiūnus, Palemoną, Amalius ir Naujasodį. Ši seniūnija yra didžiausia iš visų Kauno miesto seniūnijų pagal plotą. Ji aprėpia net 28,46 km2. Seniūnijoje gyvena apie virš 13 000 gyventojų.  Petrašiūnų seniūnija tai labai daugialypė seniūnija. Čia galima surasti kultūrinio paveldo monumentų, archtektūrinių šedevrų, unikalų kraštovaizdžio kompleksą, šalia kurių stiebiasi Naujasodžio verslo megapolis.

 

 

 

Seniūnijos teritorijoje yra  137 daugiabučiai gyvenamieji namai bei 1265 privačių gyvenamųjų namų; apie 30 gyvenamųjų namų įsteigtos daugiabučių namų savininkų bendrijos. Dauguma daugiabučių yra 2 ar 3 aukštų, senos statybos.

PETRAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS PRIKLAUSANČIŲ GATVIŲ SĄRAŠAS

Petrašiūnai Palemonas Amaliai Naujasodis

Armatūrininkų g. Apaščios g. Abrikosų tak. Persikų tak. Ateities pl.
Betonuotojų g. Apnarų g. Agurklių tak. Petražolių tak. Biruliškių g.
Bituko g. Ateities pl. Aktinidijų tak. Pipirmėčių tak. Chemijos g.
Buriuotojų g. Aušrinės g. Apuokų tak. Pipirnių tak. Darbo g.
Eglutės tak. Čerpių g. Aronijų tak. Plukių tak. Draugystės g.
Ekskavatorininkų g. Diemedžio g. Ateities pl. Porų tak. Elektrėnų g.
Energetikų g. Gastilonių g. Biruliškių g. Raktažolių g. Garažų g.
Giraitės g. Gryžuvos g. Bruknių tak. Raugerškių skg. Partizanų g.
Jėgainės g. Jazminų g. Chemijos g. Šalavijų tak. Perspektyvos g.
K. Baršausko g. Kalnelio g. Čiobrelių tak. Salierų tak. Pramonės pr.
Kombinato g. Karčiupio g. Dagių tak. Šalpusnių tak. Sandraugos g.
Laimos g. Karjerų g. Debesylų tak. Šaltalankių skg. Taikos pr.
M. Gimbutienės g. Keramikų aklg. Elniaragių tak. Saulainių g. Technikos g.
Marių g. Keramzito g. Gelsvių tak. Sausmedžių skg. V. Krėvės pr.
Meškeriotojų g. Kopų g. Gelteklių tak. Sidabražolių tak. Verslo g.
Naglio g. Kražantės g. Guobų g. Šilagėlių g.
Nemajūnų g. Laivelių g. Intako g. Šilokų tak.
R. Kalantos g. Marių g. Jerubių tak. Skruzdėlių tak.
T. Masiulio g. Merkio g. Jonažolių tak. Snapučių tak.
Ūkio g. Neveronių g. Jonvabalių tak. Svarainių skg.
Vaivos g. Palemono g. Juodgrūdžių tak. Šventagaršvių tak.
Pamario g. K. Baršausko g. Svirplių tak.
Parko g. Kalendrų tak. Technikos g.
Pašto g. Kardažolių tak. Tilvikų tak.
Pravienos g. Kėnių skg. Trešnių tak.
Pyvesos g. Kikilių tak. Ugniakuro g.
Rudmenos g. Kmynų tak. Varnalėšų tak.
Rugiagėlių g. Krapų tak. Vėdrynų g.
S. Nėries g. Krienų tak. Vikių tak.
Šilėnų g. Kryžiasnapių tak. Viksvuolių tak.
Skirvytės g. Kukmedžių skg. Vilkdalgių tak.
Stoties g. Kukučių g. Vinkšnų tak.
Upytės g. Lanksvų tak. Viržių g.
Užupio g. Levandų tak. Vynvyčių skg.
V. Taujenio g. Mairūnų tak. Žalvarnių tak.
Veiviržo g. Medelyno g. Žiežirbų g.
Verknės g. Medšarkių tak. Žilakrūmių skg.
Žiedėjų aklg. Meletų tak. Žiogų tak.
Žydrynės g. Melisų tak. Žiomenių tak.
Motiejukų tak. Žvaginių tak.
Naktigonės g.
Nykštukų tak.
Ožiažolių tak.
Palemono g.
Pastarnokų tak.
Pelėdų tak.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos


Kauno lopšelis-darželis “Lakštutė”

Teikiamos muzikos pedagogo, logopedo, kūno kultūros pedagogo paslaugos. Papildomos patalpos vaikų ugdymui(-si): biblioteka ir žaisloteka. Grupių skaičius – 7 (dieninės ir savaitinė).
Parko g. 10, tel.: 37 35 88
El. paštas: dlakstute@yahoo.com


Kauno vaikų darželis “Rudnosiukas”

Teikiamos muzkos pedagogo ir logopedo paslaugos.
Grupių skaičius – 4 (dieninės).
Betonuotojų g. 3, tel. 35 02 78
El. paštas: rudnosiukasdarzelis@gmail.com


Kauno lopšelis-darželis “Drevinukas”

Teikiamos muzikos pedagogo, logopedo, kūno kultūros pedagogo, psichologo, masažuotojo paslaugos. Papildomos patalpos vaikų ugdymui: dailės studija. Įstaigoje veikia konsultacinis korekcinis centras „Šeimos link”, teikiantis pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos bei judesio ir padėties sutrikimų, bei jų šeimoms, kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogams, ugdantiems šių specialiųjų poreikių vaikus.
Grupių skaičius – 10 (dieninės ir savaitinės).
R. Kalantos g. 116, tel. 45 40 63
El. paštas: drevinukas1@gmail.com


Kauno lopšelis-darželis “Šilelis”

Teikiamos muzikos pedagogo, logopedo, kūno kultūros pedagogo paslaugos.
Grupių skaičius – 7 (dieninės)
R. Kalantos g. 118, tel. 45 67 33
El. paštas: sileliskaunas@gmail.com


Bendrojo lavinimo mokyklos


Kauno Palemono gimnazija

Marių g. 37, tel. 37 36 25
www.palemonas.kaunas.lm.lt/

Palemono gimnazija – atvira kaitai, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija, ugdanti visų ugdymo pakopų mokinių asmenybės kompetencijas. Teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį priešmokyklinį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą saugioje aplinkoje. Ypatingą dėmesį skiriant gamtos ir tiksliųjų mokslų plėtotei ir sociokultūrinių kompetencijų ugdymui. Savo veiklą grįsti bendravimu ir bendradarbiavimu su vietos bendruomene.


Kauno Petrašiūnų progimnazija

M.Gimbutienės g. 9, tel. 45 57 48
https://www.palemonas.kaunas.lm.lt/index.php

Kauno Petrašiūnų progimnazija – atvira kaitai, inovacijoms aukštos veiklos kokybės mokykla, efektyviai išnaudojanti turimus išteklius ir tenkinanti individualius mokinių poreikius. Misija – teikti pradinį ir pagrindinį (1 dalis) išsilavinimą Petrašiūnų seniūnijos mokiniams, padedant kiekvienam pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui.

 

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Seniūnijos nuostatatai parsisiuntimui

Administracijos direktoriaus įsakymo pakeitimas


(Ištrauka iš LR Vietos savivaldos įstatymo)

Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais, tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų savivaldybės biudžeto asignavimų.

Seniūnija:

1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

2. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) poreikius;

3. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo, vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

5. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

6. dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

7. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

8. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

9. dalyvauja organizuojant socialinės rizikos šeimų, senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinę priežiūrą;

10. dalyvauja organizuojant visuomenei naudingą veiklą ir viešuosius darbus;

11. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo ir viešųjų vietų apšvietimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto;

12. dalyvauja organizuojant ir (arba) kontroliuojant bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

13. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

14. prižiūri, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir priima pagal kompetenciją sprendimus šiais klausimais, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

15. statinių naudojimo priežiūros srityje:

15.1. atlieka statinių (išskyrus susisiekimo komunikacijas ir su jomis susijusius kitus inžinerinius statinius, taip pat hidrotechnikos statinius Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose) naudojimo priežiūrą;

15.2. įgyvendina teisės aktuose nustatytas statinių naudotojų (techninių prižiūrėtojų) atliekamos statinių techninės priežiūros kontrolės priemones;

15.3. sudaro patikrintų statinių, kurių naudojimo priežiūrą pagal teisės aktus atlieka Savivaldybės administracija, naudotojų sąrašą ir jį nuolat papildo, rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms statinių naudojimo priežiūros ataskaitas;

15.4. kaupia informaciją apie statinių naudojimo priežiūrą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl netinkamos statinių priežiūros, konsultuoja statinių techninės priežiūros ir naudojimo klausimais;

15.5. konsultuoja seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijas kitos paskirties pastatų (pvz., garažų) priežiūros klausimais;

15.6. išduoda pažymas, patvirtinančias nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriovimo, sunykimo, sudegimo) faktą;

15.7. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas statinių naudojimo priežiūros funkcijas, priskirtas Savivaldybės administracijai;

16. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;

17. dalyvauja organizuojant seniūnaičių rinkimus ir sueigas;

18. teikia informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su seniūnijos veiklos sritimis,  paraiškoms rengti, dalyvauja planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauja įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus;

19. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal kompetenciją, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams,  sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

20. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis, skatina tarpusavio ryšius ir sąveiką su viešojo administravimo institucijomis;

21. registruoja, tvarko seniūnijos veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

22. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su seniūnijos uždavinių ir funkcijų vykdymu;

23. pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;

24. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai.

Seniūnas:

1. seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą;

2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

4. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;

5. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

6. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl kultūros renginių ir švenčių, moksleivių ir jaunimo laisvalaikio organizavimo, viešųjų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimo bei priežiūros;

7. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių seniūnijos veiklos klausimais projektus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

8. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;

9. prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;

10. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus seniūnijos veiklos klausimais;

12. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį.

 

Skip to content