Viešasis transportas

Bilietų rūšys Kaina nuo 2021-08-01
Vienkartiniai bilietai parduodami pas vairuotoją autobuse ar troleibuse (be teisės per 30 min. persėsti į kitą transporto priemonę). 1,00
–       su 50 % nuolaida 0,50
–       su 80 % nuolaida 0,20
Elektroniniai bilietai
Vienkartiniai 0,70
–        su 50 % nuolaida 0,35
–        su 80 % nuolaida 0,14
Mėnesinis kaupiamasis bilietas
Pilnos kainos 28,00
–        su 50 % nuolaida 14,00
–        su 80 % nuolaida 5,60
92 dienų bilietas 76,00
–        su 50 % nuolaida 38,00
–        su 80 % nuolaida 15,20
Metinis 365 dienų bilietas 275,00
–        su 50 % nuolaida 137,50
–        su 80 % nuolaida 55,00
1095 dienų bilietas  825,00
–        su 50 % nuolaida 412,50
–        su 80 % nuolaida 165,00
3 metų vardinis lengvatinis 3,00
Kauno kortelė 1,50

El. bilieto žymėjimo tvarka

Kauno miesto savivaldybės taryba 2014 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. T-6  ir vasario 6 d. sprendimu T-59 suteikė asmenims (asmenų grupės nuodytos žemiau), kurie nenutrūkstamai nemažiau kaip vienus kalendorinius metus deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste,  822 Eur lengvatą įsigyjant terminuotą elektroninį 1095 kalendorinių dienų bilietą važiuoti autobusais ir troleibusais (išskyrus naktinius maršrutus) visomis dienomis jį aktyvuojant nuo pardavimo momento:

 • 1.1. sulaukusiems 80 metų ir vyresniems asmenims;
 •  1.2. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 •  1.3. pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams;
 •  1.4. nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims:
 •  1.4.1. politiniams kaliniams, tremtiniams ir jiems prilygintiems asmenims, kitiems represuotiems asmenims;
 •  1.4.2. perkeltiesiems asmenims ir kitiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, sulaukusiems pensinio amžiaus.“
 • 1.5. asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno mieste, sulaukusiems pensinio amžiaus ir gaunantiems tik šalpos pensijas, kurių mėnesinis pajamų dydis neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto valstybės remiamų pajamų dydžio.

 

 • 2. Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-118  suteikė daugiavaikių šeimų, deklaravusių gyvenamąją vietą Kauno mieste, vaikams 822 Eur. lengvatą įsigyjant terminuotą elektroninį 1095 kalendorinių dienų bilietą važiuoti autobusais ir troleibusais (išskyrus naktinius maršrutus) visomis dienomis jį aktyvuojant nuo pardavimo momento.

Daugiavaikių šeimų*, deklaravusių gyvenamąją vietą Kauno mieste, vaikams, specialios nustatyto dizaino vardinės Kauno el. bilieto kortelės, su lengvatiniu vaiko bilietu bus išduodamos  Kauno miesto viešojo transporto aptarnavimo punkte Laisvės al. 114. Darbo laikas I-V 7.30-18.30 val. tel. 8 800 20 000).  Prašymus įsigyti lengvatinį vaiko bilietą galima teikti nuo 2018 m.  balandžio 3 d.  Lengvatinį vaiko bilietą pageidaujantis įsigyti teisėtas vaiko atstovas (vienas iš vaiko tėvų, įtėvių)  prašymą gali pateikti  internetu – užpildžius nustatytą formą interneto svetainėje  https://www.kvt.lt/duomenu-pateikimas arba tiesiogiai atvykus į Kauno miesto viešojo transporto aptarnavimo punktą. Teisėtas vaiko atstovas  kartu su prašymu turi pateikti savo ir vaiko (ų) asmens duomenis, kokybišką vaiko (ų) dokumentinę nutrauką (3×4 cm) ir duoti sutikimą dėl asmens duomenų  tvarkymo.  Pateikti duomenys bus tikrinami, nustačius, kad duomenys (ar teisėtas vaiko atstovas  ir vaikai deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste, ar šeimoje auginami 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų) teisingi, vardinė el. bilieto kortelė bus pagaminta ir išduota per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Vardinę el. bilieto kortelę galima bus atsiimti Kauno miesto viešojo transporto aptarnavimo punkte. Atsiimti kortelę galės tik teisėtas vaiko atstovas, pateikęs savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir vaiko (ų) asmens dokumentus (asmens tapatybės kortelę, pasą ar gimimo liudijimą). Vardinė el.  bilieto kortelė pirmą kartą išduodama nemokamai, sumokėjus tik už lengvatinį vaiko bilietą 3 eurus. Lengvatinis vaiko bilietas kortelėje aktyvuojamas pardavimo metu. Jei vardinė el. bilieto kortelė bus pagaminta anksčiau, arba dėl tam tikrų priežasčių kortelės gamyba užsitęs, Kauno miesto viešojo transporto aptarnavimo punkto darbuotojas susisieks su teisėtu vaiko atstovu ir informuos, kada galima atvykti atsiimti kortelės.

Lengvatinis vaiko bilietas galioja 1 095 kalendorines dienas nuo aktyvavimo momento, jeigu nėra pažeidžiamos nustatytos sąlygos. Teisė į lengvatą yra prarandama, kai vienam iš daugiavaikės šeimos vaikų sukanka 18 metų (kai šeimoje auginami ne daugiau kaip 3 vaikai) ar išdeklaravus gyvenamąją vietą Kauno mieste. Praradus teisę į lengvatą,  blokuojami visų šeimos vaikų lengvatiniai bilietai.

 • *Daugiavaikė šeima – sutuoktiniai,  kurie augina 3 ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų, arba vienas iš tėvų ir jų 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų.

Nemokama e.bilieto informacija tel. 8 800 20 000.

Šie asmenys elektroninius bilietus gali įsigyti:

 • Kauno miesto viešojo transporto aptarnavimo punkte Laisvės al. 114 gatvės. Darbo laikas: I-V 7.30 – 18.30 val.

Elektroninis bilietas galioja 1095 kalendorines dienas nuo aktyvavimo momento.

Šios rūšies elektroniniai bilietai neplatinami spaudos kioskuose.

 

Kauno miesto savivaldybės  Tarybos sprendimu, visi asmenys vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais važiuoja nemokamai šiomis dienomis:

vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;

kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;

liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną;

rugsėjo 22 d. – Tarptautinę dieną be automobilio.“

 

Administracinė atsakomybė už važiavimą be bilieto

 

Didžioji dalis kontrolės surašomų protokolų yra už važiavimą su lengvatiniais bilietais nepateikus dokumento, įrodančio teisę į lengvatą (keleivis privalo kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems asmenims dokumentų (pažymėjimų) originalus, patvirtinančius teisę į transporto lengvatas). Keleiviai, nepateikę dokumento patvirtinančio teisę į lengvatą, išlaipinami iš transporto priemonės ir surašomi administracinių teisės pažeidimų protokolai.

Administracinių nusižengimų kodekso 446 straipsnis. Važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis

 • Neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis – užtraukia baudą nuo dešimt iki dvylikos eurų.
 • Keleivių važiavimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų – užtraukia baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų.
 • Ne jaunesnių negu septynerių, bet jaunesnių negu keturiolikos metų vaikų vežimas be bilieto, ne jaunesnių negu keturiolikos, bet jaunesnių negu šešiolikos metų vaikų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo dvylikos iki dvidešimt keturių eurų.
 • Keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida neturint teisės į transporto lengvatas – užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

610 straipsnyje  numatoma, kad pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui surašo administracinį nurodymą už administracinius pažeidimus, t. y. įrašo pasiūlymą asmeniui per penkiolika darbo dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos  Kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą. Asmeniui per nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą,  laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas ir  administracinio nusižengimo teisena pasibaigia. Administracinis nurodymas yra neskundžiamas.

Administracinis nurodymas negali būti surašomas, kai asmuo per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą tame pačiame  kodekso specialiosios dalies straipsnyje.

 

Daugiau informacijos apie baudas tel. (8 37) 38 71 25 (vyr. kontrolės vadybininkė), (8 37) 36 35 42 (kontrolės vadybininkė).

Kokia bilieto rūšimi naudojatės kelionės viešuoju transportu metu?

 • Pilna kaina (67%, 14 Balsų)
 • Su 50 proc. nuolaida (19%, 4 Balsų)
 • Su 80 proc. nuolaida (14%, 3 Balsų)
 • Lengvatiniu 3,48 Eur 365 d. terminuotu elektroniniu bilietu (0%, 0 Balsų)

Viso balsavusių: 21

Loading ... Loading ...

Ar dažnai iškyla sunkumų pildant elektroninį bilietą?

 • Ne (60%, 9 Balsų)
 • Taip (40%, 6 Balsų)

Viso balsavusių: 15

Loading ... Loading ...

Ar dažnai susiduriate su komposterio neveikimo problemomis?

 • Ne (76%, 13 Balsų)
 • Taip (24%, 4 Balsų)

Viso balsavusių: 17

Loading ... Loading ...

Kokia transporto priemone važiuojate į darbą?

 • Automobiliu (56%, 33 Balsų)
 • Autobusu (22%, 13 Balsų)
 • Troleibusu (15%, 9 Balsų)
 • Dviračiu (7%, 4 Balsų)

Viso balsavusių: 59

Loading ... Loading ...

Ar Jūsų naudojimosi viešuoju transporto įpročiai pasikeitė vasaros sezono metu?

 • Nepasikeitė (61%, 14 Balsų)
 • Taip, važinėju rečiau (39%, 9 Balsų)

Viso balsavusių: 23

Loading ... Loading ...

 

 

Gerbiamieji keleiviai, galite stebėti, kaip tam tikru momentu kursuoja autobusai ir troleibusai, kur konkrečiu metu jie yra.  

 Išanalizuoti realaus laiko situaciją viešajame transporte  galite ir kitose viešojo transporto planavimo programėlėse. 

Kauno miesto savivaldybės administracija neatsako už kitose viešojo transporto planavimo programėlėse pateikiamų duomenų tikrumą.

 

2D BRŪKŠNINIŲ KODŲ NAUDOJIMO KAUNO VIEŠAJAME TRANSPORTE (KVT) INSTRUKCIJA

Brūkšninis kodas (toliau – kodas) – tai fiksuoto duomenų kiekio laikmena, skirta objektui identifikuoti. Naujos kartos 2D kodas yra skirtas koduoti įvairiai informacijai ir greitam bei patogiam jos nuskaitymui. KVT stotelių cilindruose patalpintuose koduose yra užkoduota informacija į konkrečios stotelės virtualią informacinę švieslentę skirtą mobiliesiems telefonams, pvz. virtuali informacinė švieslentė stotelėje „Vilniaus g.” yra randama adresu http://wap.kvt.lt/wap/schedules.aspx?stopid=566, toje stotelėje patalpintas kodas nukreipia šiuo adresu, todėl keleiviui, turinčiam mobilų telefoną su veikiančiu mobiliuoju internetu ir fotokamera pakanka „nufotografuoti” kodo paveikslėlį ir jis tuojau pat nukreipiamas į šios stotelės virtualią švieslentę. Tokiu būdu nereikia ilgai naršyti internete ieškant reikiamos stotelės švieslentės, informacija apie atvykstančias transporto priemones realiu laiku pasiekiama akimirksniu.

Kas yra reikalinga norint naudotis 2D kodų paslauga?

1. Mobilusis telefonas su foto kamera.

2. 2D bar kodų atpažinimo programa.
Telefonams su Android operacine sistema, Blackberry ir Iphone savininkams specialios programos yra patalpintos šių telefonų gamintojų programų atsisiuntimo puslapiuose (Android market ir t.t.). Kitiems telefonams nemokamas programas galima atsisiųsti iš interneto (http://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/, http://reader.kaywa.com/ ir kt.).

3. Mobiliajame telefone turi veikti mobilusis internetas.
Daugiau informacijos dėl mobiliojo interneto gali suteikti Jūsų mobilaus ryšio operatorius.
Kaip tai veikia ?

Visose KVT stotelėse yra įrengti cilindriniai eismo tvarkaraščiai.

Nuo 2011 m. balandžio 1 d. juose be įprastos informacijos yra patalpintas 2D (arba QR) kodas.
Jame yra užkoduota informacija – nuoroda į šios stotelės virtualią švieslentę.

1

 

Mobiliajame telefone paleidžiame bar kodų skaitymo programą ir nukreipiame telefono fotokamerą į 2D kodą.

2

Telefonas atpažino 2D kodą ir nuskaitė jame užkoduotą informaciją. Programa mums pateikė keleta pasirinkimų – nusiųsti šią nuorodą sms žinute arba e. paštu pasirenkame funkciją – atidaryti naršyklėje.

3

Atidarius nuorodą interneto naršyklės ekrane matome informaciją už kiek laiko atvažiuos autobusas arba troleibusas. Savaime suprantama, kad norint pasinaudoti šia paslauga telefone turi veikti mob. internetas.

4

UAB „Kauno autobusai” 8 800  200 00
Dėl eismo tvarkaraščių koregavimo 20 00 15
Dėl viešojo transporto punktualumo 34 66 19
Dėl vairuotojų kultūros, transporto kontrolierių darbo, švaros ir kiti nusiskundimai 20 00 21

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content