Kultūros paveldo statinių savininkams – paveldotvarkos programa

Savivaldybė skatina ir prisideda prie kultūros paveldo statinių tvarkymo Kaune, todėl 2015 metais pradėjo veikti Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas parengta iniciatyva pilnai ar dalinai finansuoja statinių fasadų tvarkybą, dekoratyvinio apšvietimo įrengimą ir pastatų pritaikymą neįgaliųjų reikmėms.

Paraiškų ir kitų dokumentų iš gyventojų laukiama iki kovo 17 dienos!

Konsultacijas dėl dalyvavimo Kauno miesto Paveldotvarkos programoje teikia Kultūros paveldo vyriausioji specialistė Eglė Knygauskaitė-Liakienė tel. (8 37) 42 27 43 arba el. paštu [email protected]

Dalyviai ir objektai

Paveldotvarkos programoje gali dalyvauti nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai – pavieniai asmenys, įmonės ar objekto bendrasavininkai, tarpusavyje nusprendę atsinaujinti jiems priklausantį turtą.

Tai gali būti savivaldybės teritorijoje esantis kultūros paveldo objektas ar kultūros paveldo statinys, taip pat visi pastatai, esantys valstybės saugomose kultūros paveldo teritorijose: Kauno Senamiestyje (unikalus kultūros vertybių registro kodas 20171), miesto istorinėje dalyje – Naujamiestyje (unikalus kultūros vertybių registro kodas 22149),  Žaliakalnyje  (kodas 22148) ir miesto istorinėje dalyje, vad. Kauno Žaliakalnio 1-oji (kodas 31280), Kauno pirmajame kariniame miestelyje, vadinamame Žemųjų Šančių kareivinėmis (kodas 26902).

Tvarkybos darbai

Fasadų ir autentiškų elementų tvarkyba – programa finansuoja remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbus bei taikomuosius tyrimus, kuriuos privaloma atlikti prieš objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu.

Taip pat parama skiriama apsaugos techninių priemonių įrengimui ir kitiems neatidėliotiniems saugojimo darbams, pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus atliekamiems paprastojo remonto darbams, kuriais pagerinama išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė.

Dekoratyvinio apšvietimo įrengimas – nekilnojamosios kultūros vertybės savininkams gali būti finansuojamas  išorinio (-ių) fasado (-ų) dekoratyvinio apšvietimo įrengimas.

Objektų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms – miestas finansuoja statinių pritaikymą žmonių su negalia poreikiams – tiek projektavimo, tiek įgyvendinimo darbus.

Medinės architektūros pastatų tvarkybos darbai – miestas finansuoja medinių pastatų fasadų sutvarkymo darbus, architektūros elementų išsaugojimą.

Finansavimas

Pagal paveldotvarkos programą finansuojamiems objektams gali būti skirtas pilnas arba dalinis finansavimas.

100 procentų  finansavimas gali būti skiriamas:

  • Savivaldybės nuosavybės teise valdomų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių valdymas perduotas kitiems subjektams, tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms;
  • Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neatidėliotiniems saugojimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.1 papunktyje;
  • Savivaldybės tarybos sprendimu – kitiems išskirtinio reikšmingumo, atsižvelgiant į vertingųjų savybių visumą, Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms.

Iki 50 procentų lėšų gali būti skiriama kitų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimui.

Iki 75 procentų lėšų gali būti skiriama medinių pastatų, patenkančių į saugomas kultūros paveldo vietoves ar turintiems kultūros paveldo objekto statusą, tvarkybos darbams.

Dalyvavimas paveldotvarkos programoje

Naujas paveldotvarkos programos sezonas, kuriame nurodoma prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus iš biudžeto lėšų priėmimo pradžia ir pateikimo galutinis terminas, kiekvienų metų pradžioje skelbiamas oficialiuose Kauno miesto savivaldybės kanaluose ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

Programoje norintys dalyvauti asmenys iki nurodyto termino turi pateikti tinkamai užpildytą prašymo formą ir kitus susijusius dokumentus. Plačiau susipažinti paveldotvarkos programos dalyviams keliamais reikalavimais galima čia.

Dokumentus priima Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyrius (J. Gruodžio g. 9, Kaunas) darbo valandomis.

Per nustatytą laiką gautus prašymus nagrinėja, finansuojamus objektus atrenka ir finansavimo dydį siūlo savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, o paveldotvarkos programos metinę sąmatą tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba. Su statinių valdytojais, kuriems skiriama parama, pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Aktualūs dokumentai: Paveldotvarkos programa prašymo forma 2, 3 priedaiPaveldotvarkos programos finansavimo lėšų naudojimo sutarties 2, 3 priedai.

Daugiau informacijos : https://www.kaunas.lt/kultura-turizmas/parama-kulturos-paveldo-statiniu-valdytojams-kauno-miesto-savivaldybes-paveldotvarkos-programa/

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content