Privatizuojami objektai

Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu vykdo: Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius, J. Gruodžio g. 9, LT-44293 Kaunas, tel.: (8-37) 42 26 20; el. p. nekilnojamojo.turto.skyrius@kaunas.lt

Viešame aukcione parduodami tik tie Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-03-05 sprendimu Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-238 redakcija).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Viešame aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir kitus dokumentus bei informaciją.

Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti:

1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu

2. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

7. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Fiziniai asmenys turi pateikti 1, 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus (informaciją).

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas aukciono dalyvių skaičius.

Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės k. 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą

Informacija aukciono žiūrovams

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti aukciono žiūrovais, kurie į salę įleidžiami tik su Viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos išduotais aukciono žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 3 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis.

Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309 Luminor bank AB (banko kodas 40100).

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono organizavimą ir vykdymą:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas, patvirtintas Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142(pakeista Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. P1-119);

3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-05 įsakymas Nr. A-652 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Administracinės paslaugos „Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu“ teikimo būtinų veiksmų sekos schema

UAB Kauno butų ūkio nekilnojamojo turto Ekskavatorininkų g. 2, Kaune, viešas aukcionas ( 2021 m. gruodžio 3–6 d.)
UAB Kauno butų ūkio nekilnojamojo turto Ekskavatorininkų g. 2, Kaune, viešas aukcionas ( 2021 m. rugpjūčio 20–23 d.)
UAB „Kauno vandenys“ nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, viešas aukcionas (2019 m. liepos 1–4 d.)
UAB „Kauno vandenys“ nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, viešas aukcionas (2019 m. sausio 28–31 d.)
UAB „Kauno vandenys“ nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, viešas aukcionas (2018 m. spalio 22–25 d.)

„AB „Kauno energija“ skelbia AB „Kauno energija“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Jėgainės g. 12, Kaune: pastato-administracinio lB2p, bendras plotas 891,62 m2, pastato-slėptuvės 3H0b, bendras plotas 299,85 m2, kitų inžinerinių statinių-aikštelės b1, plotas 555,97 m2, kitų inžinerinių statinių-aikštelės b2, plotas 96,43 m2, kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių (tvorų t1, t2) pakartotinį pardavimą viešo aukciono būdu.

Turtas parduodamas kaip neskaidomas vienetas. Pradinė turto pardavimo kaina -150 930,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt eurų) be pridėtinės vertės mokesčio. Pradinis įnašas už parduodamą turtą – ne mažesnis kaip 7 550,00 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų).

Detalesnė informacija apie aukcioną skelbiama AB „Kauno energija“ interneto tinklalapyje adresu www.kaunoenergija.lt, skiltyje „Konkursai“.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, privalo įsigyti aukciono dokumentus. Mokestis už aukciono dokumentus – 30,00 Eur (trisdešimt eurų). Mokestį už aukciono dokumentus galima pervesti į AB „Kauno energija“ sąskaitą Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, esančią AB SEB banke. Aukciono dokumentus galima įsigyti nuo 2018 m. birželio 11 d. 10.00 vai. Aukciono dokumentų išdavimas baigiamas 2018 m. liepos 18 d. 16.00 vai. Aukciono dokumentai išduodami tik gavus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, valstybine kalba užpildytą paraišką bei dokumentus turi pateikti užklijuotame voke asmeniškai adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 203 kab. arba registruotu laišku, adresu Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, iki 2018 m. liepos 19 d. 10.00 vai. Ant voko turi būti užrašyta: įmonės pavadinimas (jeigu aukcione dalyvauja fizinis asmuo – vardas, pavardė), adresas, telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas pasiteiravimui bei žodžiai „Nekilnojamojo turto, esančio Jėgainės g. 12, Kaune, pakartotino pardavimo viešajam aukcionui“.

Aukcionas vykdomas ir vokai su paraiškomis atplėšiami 2018 m. liepos 19 d. 10.00 vai., adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 105 kab. (I-ame aukšte).

Vokų su paraiškomis atplėšime turi teisę dalyvauti tik asmenys, aukciono dokumentuose nustatyta tvarka užregistravę paraišką su dokumentais. Aukciono komisija pateiktų paraiškų nagrinėjimą ir vertinimą atlieka aukciono dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

Dėl viešojo aukciono dokumentų įsigijimo, papildomos informacijos bei apžiūros laiko prašome kreiptis iki 2017 m. gruodžio 20 d. 14.00 val. darbo dienomis: pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 val. iki 14.00 val., adresu AB „Kauno energija“ Raudondvario pl. 84, Kaunas, V aukštas, Turto valdymo skyrius (507 kab.) arba tel. (8-37) 30 56 64, mob. 8 611 40 755.“

Generalinis direktorius Rimantas Bakas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content