Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas                                 Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas                    AB DNB bankas
Sąskaitos Nr.                       LT14 4010 0510 0360 4664
Mokesčio pavadinimas    Vietinė rinkliava už prekybą gatvėje
Įmokos kodas                      534

Informaciją teikia  Violeta Prokopienė, tel. (8 37) 42 56 57, faksas 42 56 76, el. paštas violeta.prokopiene@kaunas.lt

 

Skip to content