Siunčiama nuotrauka

Kovas 2015


(2015-03-27)
Informuojame, kad rengiamą žemės sklypo prie naudojamų pastatų V. Krėvės pr. 112, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Planavimo tikslas – suformuoti apie 18518 kv.m žemės sklypą prie naudojamų pastatų 3P1b, 1C4p, 4I1b V. Krėvės pr. 112, Kaune.
Planavimo iniciatorius – Kauno taikomosios dailės mokykla.
Projekto rengėjas, proj. vadovas – V.Kuliešius, tel. 8 680 92245; el. paštas: archvaidotas@yahoo.com.
Susipažinti su žemės sklypo V. Krėvės pr. 112, Kaune, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendiniais galima Dainavos seniūnijos patalpose, V. Krėvės pr. 41A, Kaune, nuo 2015-03-27 iki 2015-04-13.
Motyvuotus pasiūlymus dėl plano sprendinių galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriui, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas.


(2015-03-25)
Papildomai informuojame apie parengtą detalujį planą.
Planavimo organizatorius L. Paulauskienė ( įgaliotas asmuo Gintas Paulauskas ). Planavimo tikslas– žemės sklypo Plungės g.43, Kaune teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Susipažinti su detaliuoju planu, pretenzijas ar pastabas galima reikšti raštu detaliojo plano rengėjui UAB „Planuotojai“ Vasario 16-osios g.8- 6, Kaune iki aptarimo su visuomene pabaigos.
Detaliojo plano ekspozicija rengiama 10 d.d. iki aptarimo su visuomene Vilijampolės seniūnijos ir plano rengėjo patalpose.
Aptarimas įvyks 2015-04-27, 14 val. rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g.8- 6, Kaune. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel.861130557,8-37209260. el.paštas: laima@planuotojai.lt.


(2015-03-25)
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų Krėvos g. 2A, 4, 6, 8, Kaune, detalųjį planą.
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, sklypo naudojimo būdo (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos) nustatymas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo organizatoriai – UAB „REALINIJA“, Vytenio g. 46, Vilnius, tel. Nr. 8 620 57997, el.paštas: info@realinija.lt.
Plano rengėja – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel. Nr. 8 656 10881, el.paštas: lina@pvg.lt, projekto vadovė – Inga Tarnauskienė, tel.Nr. 8 698 11891.
Preliminarus projekto rengimo terminas – 2013 m. IV ketv. – 2015 m. IV ketv. Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomaim.


(2015-03-24)
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Mosėdžio g.37, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Jonas Neverauskas, Julė Šeškevičienė, Ričardas Neverauskas. Projekto tikslas – įregistruoto žemės sklypo Mosėdžio g. 37, Kaune, padalijimas į keturis atskirus žemės sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Mosėdžio g.37, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienė, tel. 20 77 43.


(2015-03-16)
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, Ateities pl. 40E, Kaune, detalųjį planą.
Plano rengimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatorius teisių ir pareigų perdavimo sutartis, 2013-11-07, Nr. 70-18-167; planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2013-12-05, Nr. R-8945.
Planavimo tikslai: žemės sklypo Ateities pl. 40E (kad. Nr. 1901/0067:84), Kaune, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Pareiškėjas: UAB „Baltic Pack“, Ateities pl. 40, tel. (8 37) 30 20 50
Plano rengėjas UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. Projekto vadovė Rasa Pečiulienė. Informacija tel. 20 92 60, 8 699 53211.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-16 iki 2015-04-14 plano rengėjo patalpose. Vieša detaliojo plano ekspozicija nuo 2015-03-31 iki viešo svarstymo susirinkimo, kuris įvyks 2015-04-14, 12 val. UAB „Planuotojai“ patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos.


(2015-03-12)
Pradedamas rengti žemės sklypų Taikos pr. 179 (kad. Nr. 1901/0066:118), Taikos pr. 179A (kad. Nr. 1901/0066:116), Taikos pr. 179B (1901/0066:117), Taikos pr. 179C (kad. Nr. 1901/0066:115), Taikos pr. 179 D (kad. Nr. 1901/0066:117), Kaune, detalusis planas. Ter. plotas – 2,2188 ha.
Planavimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis , 2013 m. gruodžio 16 d. Nr. 70-18-225; susitarimas dėl 2013 m. gruodžio 16 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties Nr. 70-18-225 dalinio pakeitimo, 2015 m. vasario 20 d. Nr. 70-18-06.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypų Taikos pr. 179 (kad. Nr. 1901/0066:118), Taikos pr. 179A (kad. Nr. 1901/0066:116), Taikos pr. 179B (kad. Nr. 1901/0066:117), Taikos pr. 179C (kad. Nr. 1901/0066:115), Taikos pr. 179D (kad. Nr. 1901/0066:114), Kaune, sujungimas, sujungto žemės sklypo naudojimo būdo tikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Planuojamos teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, pramonės ir sandėliavimo įmonių statyba (P).
Planavimo organizatorius: UAB „RAZ SPV22“, Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, tel. +370 5 26 612 66, faksas +370 5 26 612 60, pastas: info@danpowerbaltic.lt
Planavimo rengėjas: UAB „Baltic Engineers“, Savanorių pr. 28, 03228 Vilnius, tel. +370 5 23 341 12, faksas +370 5 23 102 58 el. paštas: info@balticengineers.com, interneto tinklapis: www.balticengineers.com
Rengimo terminas: 2015 m. I – 2015 m. III ketvirtis.
Viešas svarstymas: informacija bus pateikta papildomai.
Planavimo, informacijos ir pasiūlymų teikimo tvarka: informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo rengėjas. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo planavimo rengėjui raštu iki viešo svarstymo pradžios ir jo metu.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (L. Sapiegos g. 12, Kaunas) per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.


(2015-03-04)
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo prie naudojamo pastato (1E2p – parduotuvė be priestato 5e1p) Savanorių pr. 192, Kaune, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, planas.
Planavimo pagrindas:Dėl žemės sklypo prie pastato Savanorių pr. 192, Kaune, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“, Nr. A-1590; 2013-05-29 sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8663
Planavimo tikslai: Suformuoti sklypą naudojamam pastatui (1E2p – parduotuvė be priestato 5e1p0 Savanorių pr. 192, Kaune, eksploatuoti.
Pareiškėjas: UAB „Nojus“, Pilėnų g. 6-14, Akademija, Kauno raj., tel. 8 687 72766
Žemės sklypų planų rengėjas: UAB “Planuotojai”, projekto vadovė-Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas: rasa@planuotojai.lt.
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2015-03-03 iki 2015-03-17 plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g.8-6, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypų planų rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


 

Kaunas pilnas kultūros

coveris Kaunas švenčia Vasario 16-ąją!

2019-02-15

AFI XXI moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“

2019-02-16

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba