Jaunimo reikalų taryba

Simas Sirtautas Pirmininkas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys
Dominyka Ažukaitė Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno mokinių savivaldų informavimo centro atstovė
Šarūnas Bačiliūnas asociacijos „Lietuvos skeptiškas jaunimas“ vadovas
Dominykas Butkus VšĮ „Kaunas 2022“ jaunimo platformos atstovas
Solveiga Dambrauskaitė-Bakutienė Kauno miesto savivaldybės tarybos narė
Viktorija Mačiūnė Kauno miesto savivaldybės tarybos narė
Vytautė Pažėraitė Kauno liberalaus jaunimo valdybos narė, žmogiškųjų išteklių bei renginių organizavimo koordinatorė
Emilija Petrusevičiūtė Ateitininkų federacijos Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkė
Ralfas Romeika Jaunųjų konservatorių lygos Kauno skyriaus pirmininkas
Karolis Stirbys Kauno miesto savivaldybės tarybos narys
Vilius Vaitkevičius Kauno miesto savivaldybės tarybos narys
Tomas Žebuolis Kauno miesto savivaldybės tarybos narys
Tarybos sekretorė Erika Gruddzinskaitė
Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė

Tel. 42 34 89
jaunimo.reikalu.taryba@kaunas.lt

Skip to content