Užbaigėme senjorų mėnesį

2018 metų spalio mėn. 29 dieną Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios  bibliotekos  ,,Berželio“padalinyje  užbaigiant senjorų mėnesį vyko kūrybinė popietė ,,Ilgais rudens vakarais“.

Popietės dalyvius džiugino   Kauno pilietinės bendruomenės centro (PBC) ,,Dainava“ ansamblis  ,,Brydė“ ( vadovė Teofilė Vozbutienė) bei linijinių šokių kolektyvas (vadovė Rimalda Sudikienė). Skambėjo P.Širvio bei S. Nėries eilės, kurias skaitė ansamblio narė Liucija Galginaitytė, o  Danguolė Letukienė – visus sužavėjo dainomis, kurių priedainius dainavo visi susrinkę.   Renginį vainikavo bendra daina – ,,Mane močiutė barė“

KPBC ,,Dainava“ darbščiųjų rankų būrelis pakvietė pažiūrėti parodą:  Genutės Gaidamavičienės, Aldonos Šimanskienės, Zitos Obelėnienės , Palmyros Stalmokienės rankdarbiai.

Dėkojame renginio organizatorei KPBC ,,Dainava“ pirmininkei Jolantai Kaminskienei, ansamblio ,,Brydė“ narėms Liucijai Galginaitytei, Danguolei Letukienei, linijinių šokių kolektyvui, vadovėms Teofilei Vozbutienei, Rimaldai Sudeikienei.

Skip to content