Sveikiname šimtametį!

Pranas Mykolaitis

Gimė 1918 m. spalio 31 d. Šakių valsčiaus Juškakaimių kaime, vidutinio ūkininko šeimoje.
Šeimoje buvo vienuolika vaikų (jis buvo aštuntas vaikas). Paauglystėje dirbo valsčiaus raštininku, pardavėju, pašte. Nuo 1937 m. iki 1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, Karo aviacijos ryšių kuopoje, turėjo puskarininko laipsnį. Po tarnybos liko Kaune, baigė buhalterijos ir stenografijos mokyklą. Dirbo Kauno transporto įmonėje buhalteriu, turėjo svajonę – įsigyti autobusą ir pradėti savo verslą. 1940 m. vedė Eleną Dobkevičiūtę, susilaukė dviejų dukterų.
Karo metu grįžo į tėviškę, iš kur vokiečiams traukiantis su visa šeima buvo išvežtas į Vokietiją priverstiniems darbams. Dirbo Berlyne BMW gamykloje – elektriku.
Po karo grįžo į Kauną, dirbo Namų statybos kombinate vyr. buhalteriu.  Sulaukęs pensijinio amžiaus iki 80 m. dirbo UAB „Kauno šilas“ vyr. buhalteriu.
Laisvalaikiu labai mėgo fotografuoti, todėl giminės gali džiaugtis įamžintomis akimirkomis.
Šiuo metu sulaukęs 100 metų yra neblogos sveikatos, turi gerą jumoro jausmą, kas vakarą eina pasivaikščioti, daug skaito,  sprendžia sudokų užduotis.
Turi tris anūkus ir tris proanūkius.

Skip to content