SVEIKINAME

Šiandien, vasario 6-ąją dieną, 100 metų jubiliejų švenčia Anastazija Jurkevičienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpa p. Anastazijos biografija.

Gimė Rokiškio rajone, Rakališkių kaime. Šeimoje augo dar 2 vaikai – brolis Jonas ir sesuo Marytė. Būdama ketverių metų neteko mamos ir į namus atėjo pamotė, kuri nemylėjo svetimų vaikų, todėl anksti (jau 14-15 metų) visi vaikai išėjo dirbti.

Anastazija, vos baigusi pradinę mokyklą ir išmokusi šiek tiek rašto, 14 metų išvažiavo į Latviją dirbti pas ūkininką pusmerge. Melžė karves, kopė tvartus, dirbo įvairius ūkio darbus.

Dirbdama ūkyje susipažino su savo būsimu vyru Jonu Jurkevičiumi. Ištekėjo jauna 1938 m., o 1940 gimė sūnus Antanas (miręs prieš 5 metus).

Jauna šeima gyveno Tauragėje, 1946 metais persikėlė gyventi į Kauną. Ilgus metus p. Anastazija dirbo „Dubysos“ siuvykloje. Nugyveno ilgą ir sudėtingą gyvenimą, kuriame buvo visko – vargo, džiaugsmo, ašarų ir netekčių.

Šiuo metu p. Anastazija gyvena savo namuose, yra lankoma anūkės, marčios bei Raudonojo kryžiaus savanorių.

Skip to content