Siunčiama nuotrauka

Sutvarkykite nuosavybės teise priklausančius nenaudojamos žemės sklypus

 

 

Vadovaujantis Kauno miesto Tvarkymo ir švaros taisyklėmis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40390e60698711e4b6b89037654e22b1/frncAutdVE, asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas. Priskirtose teritorijose privaloma prižiūrėti, kad neaugtų krūmai ir piktžolės, teritoriją nušienauti bent vieną kartą per mėnesį. Žolę prie daugiabučių gyvenamųjų namų turi nusipjauti patys gyventojai, arba sudaryti sutartis dėl tokių darbų atlikimo. Seniūnija rūpinasi tik tais žaliaisiais plotais, kurie yra valstybinėje žemėje, atokiau nuo daugiabučių.

Prašome gyventojus sutvarkyti jiems nuosavybės teise priklausančius nenaudojamos žemės sklypus, priešingu atveju, vadovaujantis Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo nuostatomis, sklypai bus įtraukti į Nenaudojamų žemės sklypų sąrašą ir apmokestinti maksimaliais žemės mokesčio tarifais.

Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašas

Skip to content