Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal programą „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame teikti paraiškas 2017 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Kauno miesto savivaldybės administracija kviečia teikti projektų paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-433 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Programos tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių,  Šilainių, Vilijampolės, Žaliakalnio seniūnijų teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2017 m. rugpjūčio 24 d. 16.00 val.

Kvietimus teikti paraiškas pagal seniūnijas, paraiškų pateikimo tvarką ir kitą informacija apie programą, kvietimų tekstus, rasite paspaudę šią nuorodą: programa „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Prašome atkreipti dėmesį į tinkamas finansuoti išlaidas, kadangi projekto idėja gali būti labai gera, tačiau jeigu bus numatytos netinkamos išlaidos pagal Kvietime nurodytas sąlygas, tai projektas nebus finansuojamas. Prašytume konsultuotis su Kauno savivaldybės paskirtais atsakingais specialistais, kad būtų gauta kuo daugiau tinkamų finansuoti projektų.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams teikia:

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. evelina.revuckaite@kaunas.lt,  tel. (8 37) 42 29 14.

Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė.  el.p. egle.jaudegiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 56 25.

Skip to content