Seniūnijoje vyks Išplėstinė seniūnaičių sueiga

Dainavos seniūnijos Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas, vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-438, 11.4 punktu,

š. m. rugpjūčio 31 d. 16.00 val. šaukia Dainavos seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą.

Darbotvarkėje – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje, pateiktų projektų paraiškų Dainavos seniūnijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti vertinimas.

Skip to content