Rengiamas detaliojo plano koregavimo žemės sklype Marijampolės pl. 29, Kaune, įsakymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  rengiamas Kauno miesto valdybos 1998 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. 1061 „Dėl žemės sklypų Marijampolės pl. 29, Ateities pl.45b, J. Bakanausko g. 29B, A. Juozapavičiaus pr. 82A, Taikos pr. 60A detaliųjų planų patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo žemės sklype Marijampolės pl. 29, Kaune, įsakymo projektas.
Planavimo iniciatorius – UAB „Viada NT“.
Planavimo tikslas – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą 1998 m. lapkričio 3 d. Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 1061 „Dėl žemės sklypų Marijampolės pl. 29, Ateities pl.45B, J. Bakanausko g. 29B, A. Juozapavičiaus pr. 82A, Taikos pr. 60A detaliųjų planų patvirtinimo“, siekiant žemės sklype Marijampolės pl. 29, Kaune, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Su sprendimo dėl detaliųjų planų koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti nuo 2020-11-19 iki 2020-12-03 (10 darbo dienų), Kauno miesto savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaunas.lt – Urbanistika – Informacija apie teritorijų planavimo dokumentus ir/arba vyriausioji specialistė N. Zinkevičienė, tel.( 8 37) 42 22 40; 8 645 76991,  neringa.zinkeviciene@kaunas.lt.

Skip to content