Rengiamas „Dėl teritorijos prie Marijampolės pl. ir Balčkalnio g., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo įsakymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A-4209 „Dėl teritorijos prie Marijampolės pl. (buv. Pietinis lankstas) ir Balčkalnio g., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo įsakymo projektas.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Planavimo tikslas – Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A-4209 „Dėl teritorijos prie Marijampolės pl. (buv. Pietinis lankstas) ir Balčkalnio g., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Įsruties g. 12, 14 (detaliajame plane žemės sklypai Nr. 99 ir Nr. 111), Kaune, sujungti juos ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, nustatyti statybos reglamentus, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliųjų planų koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-31 iki 2021-01-15 (10 darbo dienų), Kauno miesto savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaunas.lt – Urbanistika – Informacija apie teritorijų planavimo dokumentus ir/arba vyriausioji specialistė N. Zinkevičienė, tel. 8 (37) 42 22 40; 864576991) neringa.zinkeviciene@kaunas.lt.

Skip to content