Paslaugos elektroninėje erdvėje

Vis daugiau gyventojams teikiamų paslaugų galima užsisakyti elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu gyventojai gali užsisakyti sekančias seniūnijoje teikiamas paslaugas:

  • Deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (deklaracija pildoma asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką);
  • Deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos, (deklaracija pildoma asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui);
  • Pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam (jiems) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
  • Pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
  • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • Charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.

Minėtas elektronines paslaugas galima užsisakyti internetiniame portale https://www.epaslaugos.lt

Konsultacijos dėl elektroninių paslaugų teikimo teikiamos telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis I – V nuo 8.00 iki 22 val..

Skip to content