Siunčiama nuotrauka

Bendruomenė

Panemunės bendruomenės centras
Vaidilos g. 27
45318 Kaunas
Tel. 8-37 34 59 20
Pirmininkas Gediminas Žukauskas
Tel. 8 698 38264
el. paštas – zgediminas@gmail.com


Rokų bendruomenės centras
J. Borutos g. 23
46500 Kaunas
Pirmininkas Kastytis Kuzmickas
Tel. 8 652 80404
el. paštas – kastadvoko@yahoo.com


Vaišvydavos bendruomenės centras
Vaišvydo g. 28
45486 Kaunas
Pirmininkas Šarūnas Žitkevičius
Tel. 8 678 81 336
el. paštas – sarunaszit@gmail.com
www.vaisvydavosbc.lt


Kauno bendruomenė ,,Nemuno krantai”
Tilto g. 13
45300 Kaunas
Pirmininkė Rūta Zabielienė
Tel. 8 612 96 543
el. paštas – ruta.zabieliene@gmail.com


Panemunės Mato Šalčiaus bendruomenės centras
Vaidoto g. 11
45318 Kaunas
Pirmininkė Kristina Celiešiūtė
Tel. 8 655 57 689

Asociacija ,,Panemunės sniūnijos Linksmės kalno bendruomenė”
Pirmininkė Dalia Batutienė
Tel. 8 682 38 835; 8 37 79 77 25
el. paštas – dalia.batutiene@gmail.com


Asociacija ,,Vičiūnų bendruomenė”
Jiezno g. 14
45366 Kaunas
Pirmininkas Grantas Pažėra
Tel. 8 61249 569
el. paštas –info@viciunubendruomene.lt
www.viciunubendruomene.lt

2017-07-24 Patvirtinta Panemunės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sudėtis:

Vardas, pavardė

El. paštas

Telefonas
Rokų seniūnaitijos seniūnaitė
Ramutė Stanislovaitienė
ldrokutis@gmail.com 862056220
Vaišvydavos seniūnaitijos seniūnaitis
Paulius Čepas
Paulius.cepas@kautech.lt 868879909
Panemunės bendruomenės centro deleguotas atstovas Juozas Miškinis miskinisj@takas.lt 861005336
Sėmenos seniūnaitijos seniūnaitis
Benediktas Valatkevičius
benediktas.valatkevicius@gmail.com 8 61691318
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitis           Astra Zabotkienė 861279925
Vaišvydavos bendruomenės centro deleguotas atstovas Šarūnas Žitkevičius sarunaszit@gmail.com 8 67881336

 

Informacija apie Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programą

Panemunės seniūnijos bendruomenės taryba valstybės biudžeto lėšas 26644 eurų pagal Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą 2015 metams paskirstė šioms veikloms:

Kultūrinei ir švietėjiškai veiklai – 3000 Eur:

 • muzikos instrumentų (ragų, skudučių) vaikų folkloro ansambliui pirkimui – 600 Eur
 • akordeono Vaišvydavos bendruomenės ansambliui pirkimui – 900 Eur
 • senjorų edukacinei, pažintinei ekskursijai Lietuvoje – 1000 Eur
 • sportinės aprangos įsigijimui – 300 Eur
 • knygelių vaikams pirkimui – 200 Eur

Bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę – 23644 Eur:

 • žoliapjovės ir vejapjovės Rokų bendruomenės centrui pirkimui – 800 Eur
 • mini futbolo aikštelės įrengimui daugiabučių gyvenamųjų namų kieme Rokuose – 580 Eur
 • pėsčiųjų takelio į Vaišvydavos pagrindinę mokyklą įrengimui – 6000 Eur
 • lauko estrados bendruomenių namų Vaidilos g. 27 kieme pastatymui – 5000 Eur
 • bendruomenių namų Vaidilos g. 27 patalpų remontui – 3000 Eur
 • lauko suolų prie J. Basanavičiaus paminklo atnaujinimui – 2000 Eur
 • tvorelės prie paminklo (žuvusiems partizanams atminti) Vaidoto g. gamybai ir įrengimui – 2500 Eur
 • dviračių stovų pastatymui – 2000 Eur
 • skelbimo lentų gamybai ir įrengimui – 470 Eur
  lauko suoliukų viešosiose erdvėse įrengimui – 1294 Eur

2015 m. II-III ketv. Vietos bendruomenių savivaldos programos įvykdymo ataskaita

Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. programos įgyvendinimas 2015 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programos įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybei skyrė 312411 eurų. Savivaldybės admininistracijos direktoriaus įsakymu Panemunės seniūnijai skirta 26644 eurai.

Sprendimus dėl lėšų panaudojimo dviem finansuotinoms veikloms priėmė Panemunės bendruomenės taryba, sudaryta iš devynių narių. Taryba nustatyta tvarka sudaroma iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų.

Bendruomenės sėkmingai užbaigė dar vienus programos įgyvendinimo metus. Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos pagalba buvo nuveikta daug gražių ir bendruomenėms svarbių darbų.

Kultūrinei ir švietėjiškai veiklai panaudota 4347,37 eurai:

nupirktos knygelės panaudotos respublikiniam ikimokyklinių įstaigų projektui ,,Kas krenta širdelėn – virsta žodeliais“, projektui ,,Mažųjų kūrėjų sambūris“, padovanotos daugiavaikių šeimų vaikams; vaikų folkloro ansambliui nupirkti muzikos instrumentai – ragai ir skudučiai; Vaišvydavos bendruomenės ansambliui nupirktas akordeonas, buitinis prietaisas – kavos aparatas, nešiojamas kompiuteris Rokų bendruomenei; įsigyta sportinė apranga – marškinėliai, skirti seniūnijų sporto žaidynėms; organizuota edukacinė, pažintinė ekskursija senjorams po Lietuvą.

Bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę panaudota 22260,07 eurų:

Rokų bendruomenei nupirkta žoliapjovė ir vejapjovė (teritorijos priežiūrai); įrengti mini futbolo vartai Rokuose (daugiabučių namų kieme); Vaišvydavos pagrindinės mokyklos teritorijoje įrengtas pėsčiųjų takelis; atnaujinta lauko estrada prie Panemunės bendruomenės namų; atlikti bendruomenės namų patalpų remonto darbai; Panemunės šilo teritorijoje prie J. Basanavičiaus paminklo atnaujinti du lauko suolai; įrengta tvorelė prie paminklo Pieta žuvusiems partizanams atminti Vaidoto g.; atnaujintos vaikų žaidimų aikštelės Panemunės paplūdimyje ir Plento g. – pastatytos dvi smėlio dėžės ir daugiafunkcinis įrenginys; likviduoti seni, susidėvėję sporto įrenginiai (15 vnt); viešosiose erdvėse įrengti 24 lauko suolai, 5 skelbimų lentos.

Panemunės seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Panemunes seniūnaitijos2011 m. spalio 20 d.  Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T-596 ,,Dėl Kauno miesto seniūnaitijų sudarymo”  sudarytos šios Kauno miesto Panemunės seniūnijos seniūnaitijos: Panemunės, Rokų, Sėmenos, Vaišvydavos, Vičiūnų.

Panemunės seniūnaitija
Seniūnaitė – Astra Zabotkienė
Tel. 8 612 79925

Panemunės seniūnaitijai priklausančios gatvės

A. Smetonos al., Birutės g.,  Gailutės g., J. Staugaičio g., K. Veverskio g., Kampiškių g., Kareivinių g., Klevų g., Malūno g., Mažoji g., Medžių g., Perlojos g, Plento g., Punios g., Pušų g., Smėlio g., Surgautų g., Tilto g., Tylos g., Upelio g., Upės g., Vaidilos g., Vaidoto g., Vičiūnų g., Z. Gerulaičio g.

 

Rokų seniūnaitija
Seniūnaitė – Ramutė Stanislovaitienė
Tel. 8 620 56220, el. p. ldrokutis@gmail.com   

Rokų seniūnaitijai priklausančios gatvės

A. Rimkos g., B. Buračo g, Baltaragio g., Bernardinų Plytinės g., Buktos g., D. Grinkevičiūtės g., Dangstytės g., Girmuonio g., Grioviškės g., Igliškėlių g., J. Borutos g., J. Polovinsko -Budrio g., J. Totoraičio g,, J. Vailokaičio g., Jiesios pl., Jiestrakio g., Juodgirės g., Juodupės g., K. Paltaroko g., Krioklio g., Lazdynų g, Linksmės g, M. Krupavičiaus g., Maišio g., Mėnulio g., Moliakelio g., Napalio Grigo g., Naujoji g., Novaraisčio g., P. Babicko g., Patašinės g., Pavytės g., Plytinės g., Prienlaukio g., R. Mikutavičiaus g., Raistupio g., Rokakiemio g., Rokų g., Rudbalės g., S. Šilingo g., Sabalkalnio g., Senajiesio g., Striaunės g., Suvalkėlių g., Šaltuonos g., Šlavanto g., Šv. Antano g., Šv. Roko g., Tako g., Tamulšios g., Upėtakių g., V. Svirskio g.,  V. Zatorskio g., Vaiguvos akl., Vainatrakio g., Vijūnų g., Vingytės g, Viršutynės g., Žvyrkelio g.

Sėmenos seniūnaitija
Seniūnaitis – Benediktas Valatkevičius
Tel. 8 616 91318, el.p.benediktas.valatkevicius0@gmail.com

Sėmenos seniūnaitijai priklausančios gatvės

 Arnikų takas, Asiūklių takas, Astravo g, Ašmintos g., Ąžuolupės g., Balandžių g., Balčkalnio g., Baltažiedžių takas, Barčių g., Bedugnės takas, Beržupės g. Bitėnų g. Dargužių g., Darkiemio g., Daublio g., Deimenos g., Draugupės g., Drujos g., Gavaičių g., Genių g., Gerviškėnų g., Gervuogių takas, Gilijos g., Girdavos g., Giršūnų g., Gruodiškės g., Gudininkų g., Gudobelių takas, Gumbinės g., Hiacintų takas, Ignotiškės g., Ilmenos g., Įsruties g., Karaliaučiaus g., Kariūnų pl., Katilėlių takas, Katpėdžių takas, Kaukėnų g., Kinčių g., Kuosų g., Kupstinės takas, Kurtinių g., Lendrūnų takas, Linažolių takas, M. Eimaičio g., Margelių takas, Marijampolės pl. (Pietinis lankstas; dalis gatvės 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 namai), Medetkų takas, Miglių takas, Naktižiedžių takas, Neužmirštuolių takas, Orijos g., Pabradės g., Pakalniškių g., Pelesos g., Plikakalnio takas, Priegliaus g., R. Staliliūnaitės g., Ragainės g., Rasakilų takas, Ratilių takas, Rykantų g., Rodūnios g., Rokelių g., S. Fanstilio g., Sakalų g., Samylų g., Sūduvių g., Šaltekšnių takas, Šertvių g., Šiaudenių takas, Šlamučių takas, Ugniažolių takas, Užvalkių takas, V. Tumėnienės g., Verbenų takas, Viksvų takas, Volungių g., Žiogelių g.

Vaišvydavos seniūnaitija
Seniūnaitis– Paulius Čepas
Tel. 8-688 79909, el. p. Paulius.cepas@kautech.lt

Vaišvydavos seniūnaitijai priklausančios gatvės

A. Baltūsio – Žvejo g., A. Zubrio g., Adomiškių g., Ainių g., Amalvės g., Armališkių g., Aruodo g., Apso g., Aštrago g., Bajorkalnio g., Beržyno g., Dabintos g., daugiliškio g., Daukšiagirės g., Didžioji g., Dienos g.,Dieverių g.,  Druskonio g., Dubravų g., Dubriaus g., Dvareliškių g., Dobilios g., E. Pliaterytės g., Ežiuolių akg., F. Kiršos g., Garšvės g., Galulaukės g., Garmiškės g., Gėliupio g., Girionių g., Grūdos g.,  Gubojų g., Gustabūdžio g., Ilgakiemio g., Inkilų aklg., J. Aisčio g., J.Ambrazevičiaus Brazaičio g., J. Jasinskio g., J. Vitkaus Kazimieraičio g., Jaujos, Juodkošių g., Juozapinės g., Jotulės aklg., Kadagių kelias, Kapčiamiesčio g., Kirtimų g., Klonupio g., Kračkiemio g., Kuonės aklg., Lapainios g., Lauko g., Laukymės g., Latežerio g., Lavyso g., Liepaloto g., Lieptupio g., Lygumų g., M. Prozoro g., M. Reinio g., Medynėlių g., Mergasalio g., Miglos g., Mikalinės aklg., Miltupio g., Mozūrų g., Nibrių g., Pagaršvio aklg., Paliepių g., Pasagos g., Pastogės g., Pašvaistės g., Piliuonos g., Priešbalių g., Proskynos aklg., Pušynėlio g., Raguolių g., Rasos g., Rekuvos g., Rimdžiūnų g., Rokelių g. (dalis nuo 39, 39D, 39E, 39G, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53A, 53B, 53C,53D, 53E, 53F, 53G, 55, 57, 57A, 59, 67), Rūdupio g., Rūko g., Rusmenių g., S. Staniškio Lito g., Sedulų g., Sodybų g., Sodžiaus g., Sūrės g., Svainių g., Svirno g., Svyrių g., Šiaurinis aklig., Šienpjovių g., Šilupio g., Švelnių g., T. Kosciuškos g., Tėviškės g., Trakelių g., Tursono g., Užgojo g., Užkurių g., Užvingių g., Ūlos g., V. Borisevičiaus g., Vaišvydavos pl., Vaišvydo g., Vajakiškių g., Varnupių g., Vienkiemių g., Viršučių g., Vyšnialaukio g., Zubrynės g.,  Žaisos g.,Žarstos g., Žeimelių g., Žiglos g.

Vičiūnų seniūnaitija
Kandidato į seniūnaičius nepasiūlė

Vičiūnų seniūnaitijai priklausančios gatvės

Baterijos pl., Elnių g., Gegučių al., Gandrų al., Išlaužo g., Jiezno g., Kelmynų g., Kiaunių g., Kiškių g., Kruonio g., Lakštingalų al., Lapių takas, M. Velykio g., Pakuonio g., Pamiškės g., Pažaislio g., Raudonojo Kryžiaus g., Rumšiškių g., Stirnų g., Šernų g., Taurakiemio g., Tetervinų al., Vilkų g., Žuvėdrų al.

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content