Panemunės seniūnija konkurso ,,Inovatyvi seniūnija – saugus Kaunas“ nugalėtoja

Kauno apskrities VPK organizavo konkursą ,,Inovatyvi seniūnija – saugus Kaunas“. Konkurso tikslas yra skatinti Kauno miesto seniūnijų iniciatyvas telkiant gyventojus saugiai aplinkai kurti, bendradarbiauti su policija, plėtoti ir įgyvendinti inovatoriškas idėjas prisidedant prie nusikalstamumo mažinimo. Panemunės seniūnijos, kaip inovatyvios ir saugios seniūnijos, veiklos tikslas – kurti saugią gyvenamąją aplinką seniūnijos teritorijoje, užtikrinti gyventojų saugumą buriantis į saugios kaimynystės grupeles, skatinti bendruomenę dalyvauti miesto valdyme, savivaldos institucijų sprendimų priėmimo procesuose, gerinti seniūnijos bendruomenės gyventojų socialinę aplinką, aktyviai prisidėti prie gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, skatinti savanorystės veiklą ir ugdyti gyventojų pilietiškumą.

Panemunės seniūnija 2019 m. vykdė aktyvų prevencinį darbą, dalyvavo renginiuose, paskaitose, seminaruose, nuolat propagavo saugios kaimynystės idėją ir skleidė informaciją internetinėje erdvėje apie teigiamą patirtį, kuriant saugią aplinką.

2020 m. kovo 6 d. Kauno VPK Panemunės – Centro PK vykusiame renginyje Panemunės seniūnija buvo paskelbta konkurso ,,Inovatyvi seniūnija – saugus Kaunas“ nugalėtoja, seniūnei Rasinai Žolynienei įteikta padėka ir pažymėjimas.

Dėkojame bendruomenių centrų aktyvistams, seniūnaičiams, ugdymo įstaigų vadovams, bendruomenei ir auklėtiniams, NVO vadovams, VPK pareigūnams už bendradarbiavimą, už aktyvų dalyvavimą seniūnijos veiklose, renginiuose, šventėse.

Veikdami kartu mes siekiame saugios aplinkos Panemunės seniūnijoje ir  Kauno mieste.

Skip to content