Organizuojama Išplėstinė seniūnaičių sueiga!

Š. m. liepos  2 d. (ketvirtadienį) 16.00 val.  Šilainių seniūnijos patalpose, Baltų pr. 53, organizuojama Išplėstinė seniūnaičių sueiga.

Sueigos darbotvarkė:

  1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86, aptarimas;
  2. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas dėl Priemonei įgyvendinti atrinktų prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo.

Pastaba. Negalintys dalyvauti seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai) gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti viešai paskelbta sueigoje.

 

Šilainių seniūnijos informacija

Skip to content