Nedegink žolės, saugok gamtą ir save!

Gražūs orai ne tik džiugina žmones, bet ir atsakingoms tarnyboms atneša jau įsisenėjusią problemą– pradeda siautėti pernykštės žolės degintojai. Gaisrų skaičius atvirose teritorijose yra labai didelis, jis kiekvienais metais sudaro daugiau negu trečdalį visų gaisrų. Tai reikalauja labai daug žmogiškųjų ir materialinių resursų tiek ugniagesiams, tiek kitoms atsakingoms tarnyboms.
Pradėjus deginti nenušienautą žolę iki tragiškų pasekmių vienas žingsnis. Milžiniškus nuostolius patiria ir gamta. Degančiuose pievose sudega vabzdžiai, gyvūnai, čia perintys paukščiai. Nuo liepsnojančios žolės ugnis neretai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas, ūkinius pastatus.

Kai dega žolė, nepraeik pro šalį!

  • Pastebėję degančią žolę, pasistenkite ją užgesinti, kad ugnis neišplistų.
  • Nedideliame plote liepsnojančią žolę lengvai galima užgesinti, užplakant šakomis bei užtrypiant ją kojomis.
  • Tokius gaisrus galima gesinti vandeniu arba smėliu.
  • Ugnies apimtus plotus rekomenduojama apkasti grioveliais, kad ugnis neišplistų ir nepadarytų didesnių nuostolių. Kartais žolės gaisrus sukelia vaikai bei paaugliai, todėl tėvai ir pedagogai jiems turėtų priminti apie šių gaisrų daromą žalą.
  • Jeigu matote, kad ugnies nepavyks užgesinti, nedelsiant kvieskite ugniagesius telefonu 112.

Nedegink žolės – gali būti nubaustas!

Už žolės deginimą numatyta administracinė atsakomybė, o už nepilnamečių paauglių nusižengimus bus baudžiami jų tėvai. Taip pat gali tekti atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri kartais siekia ne vieną tūkstantį litų,  yra numatyta atsakomybė ir žemės savininkams, jos naudotojams ir valdytojams, kurie nesiima priešgaisrinės apsaugos priemonių, pastebėję savo žemėje žolės gaisrą.

Kviečiame visus gyventojus atsakingai elgtis su ugnimi atvirose teritorijose, miškuose, nedeginti pernykštės žolės, laužus kurti nustatytose vietose, stebėti, kad nuo jų neužsidegtų žolė ar miško paklotė, nepalikti neužgesintų laužų. Apie pastebėtus degančius pievų plotus ar miškus nedelsiant informuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybą, aplinkosaugininkus, policiją, savivaldybės administraciją, seniūnijas.

Skip to content