Nebūkime abejingi – suremkime pečius kovai su COVID-19

Jau ne kartą viešai girdėta frazė „Kaunas pilnas gerumo“ tikrai nėra tik skambūs žodžiai. Gerus darbus galime daryti įvairiai – pasiūlyti savo pagalbą arba informuoti atsakingas institucijas, kad greta gyvenantiems senyvo amžiaus, vienišiems, ligotiems, netekusiems darbo reikalinga pagalba ar, kad įsibėgėjus koronaviruso iššūkiui jos gali reikėti. Paskatinkime vieni kitus pamiršti galimai buvusius nesutarimus ir susivienyti bendrai kovai su bendru priešu COVID-19.

Seniūnijos renka informaciją apie paramos poreikį seniūnijų aptarnaujamose teritorijoje ir teikia Ekstremalių situacijų organizavimo centrui, kad būtų galima planuoti, ir esant būtinybei organizuoti reikalingos pagalbos teikimą jos stokojantiems.

Savanoriai ir paramos organizacijos jau pasiruošusios, o Kauno miesto savivaldybės administracija jau pasirengusi koordinuoti visus gautus pranešimus.

Prašomą informaciją apie gyventojų poreikį Panemunės seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje siųskite Panemunės seniūnijos el. pašto adresu panemune@kaunas.lt arba skambinkite seniūnijos darbo laiku bendruoju tel. Nr. (8 37) 74 40 88 arba (8 37) 74 95 09.

Nebūkime abejingi – suremkime pečius kovai su bendru priešu COVID-19.

Skip to content