Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

2016 m. sausio 18 d. Kauno statybininkų rengimo centre vyko renginys skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti bei fotoparodos ,,Trečios kartos Lietuvos savanoriai 1990‘‘ atidarymas.

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas dr. Vydas Gedvilas laisvės gynėjams ir organizatoriams įteikė padėkas ir palinkėjo toliau tęsti gerus pilietinius, patriotinius ir bendruomeninius darbus.

Minėjime taip pat dalyvavo bei savo prisiminimais dalinosi LR Seimo narys prof. Arimantas Dumčius, Kauno statybininkų rengimo centro direktorius Stanislovas Janukaitis, Lietuvos kariuomenės kūrėjai dim. mjr. Ričardas Kežys, dim. mjr. Gediminas Reutas, dim. vyr. ltn. Gediminas Sudžius, Virginijus Matačiūnas, dim. plk. Jonas Marcinkus, dim. kpt. Daina Kemeraitienė, dim. ltn. Anicetas Varnas , vyr. srž. Romas Eidukevičius, Gričiupio seniūnė Jolanta Žakevičienė bei spaudos rūmų gynėjas, Dainavos seniūnas Alvydas Malinauskas.

Laisvės gynėjų dienai paminėti suorganizavo Dainavos seniūnija bei asociacija ,,Kovo 11-osios gatvės bendrija‘‘. Fotoparodą ,,Trečios kartos Lietuvos savanoriai 1990‘‘ organizavo asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“, o pagrindiniai finansiniai ištekliai buvo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programos lėšos.

Minėjime koncertavo asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ etnografinis ansamblis „Sudūva“ (vadovė Teresė Varnagirienė).

Renginį vedė asocacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ vadovas doc. dr. Raimundas Kaminskas. Prisiminkime tuos, kurie mus gynė ir saugojo vardan Lietuvos! Garbė jiems!

 

Lietuvos kariuomenės kūrėjas vyr. srž. Romas Eidukevičius

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

Laisvės gynėjų diena Dainavos seniūnijoje Kaune

 

Skip to content