KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Informuojame, kad yra paskelbtas papildomas KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ Dainavos seniūnijoje, parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 (toliau – Aprašas) ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A-1895.

 

Atsižvelgiant į Aprašo 5 p. prašome šia informacija pasidalinti seniūnijos interneto svetainėje bei informuoti visas Dainavos seniūnijoje veikiančias bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas (Aprašo 4 punktas).

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2019 m. spalio 17 d. 17 val.

 

Kvietimo tekstą prisegame prie laiško. Taip pat ši informacija yra pasiekiama oficialiame tinklalapyje kaunas.lt (nuoroda: http://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/ ).

 

Skip to content