KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTE „NORIU DIRBTI KAUNE“

Kviečiame darbingo amžiaus asmenis, esančius socialinėje atskirtyje dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projekto tikslas – Padėti Kauno mieste gyvenantiems socialinės rizikos asmenims integruotis į darbo rinką bei įsitvirtinti joje, suteikiant jiems socialinę ir darbinę reabilitaciją bei emocinę pagalbą.

Projekto tikslinė grupė – 14 Socialinės rizikos asmenų;

Numatomos veiklos vienam projekte dalyvaujančiam soc. rizikos asmeniui:

  • Individualūs susitikimai su asmeniniu asistentu – mentoriumi: socialinių, darbinių įgūdžių ugdymui ar atkūrimui bei emocinei pagalbai. (4 individualūs susitikimai po 4 val.);
  • Individualios asmeninio asistento motyvavimo dirbti konsultacijos. (2 individualios konsultacijos po 3 val.);
  • Darbinių gebėjimų atkūrimas ir naujų išugdymas bei palaikymas sukurtoje imitacinėje darbo vietoje. (2 užsiėmimai po 4 val.);
  • Asmeninė asistentė-pasichologė teikianti emocinę pagalbą projekto dalyviams, stiprinanti asmenų gebėjimus įveikti bedarbystės poveikį bei įveikti emocinius sunkumus, stiprinti asmenų pasitikėjimą savimi. (2 individualios psichologo konsultacijos po 2 val.).

 UŽSIĖMIMAI vyks Kaune, Savanorių pr.1, (3-čiame aukšte).

Preliminarus užsiėmimų tvarkaraštis: 2017 m. rugsėjo, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 dienomis.

Visi užsiėmimai – NEMOKAMI, išlaidos dengiamos iš projekto lėšų. Su dalyviais pasirašomos dvišalės projektinio dalyvavimo sutartys.

Registracija: Soneta Ivanovė: soneta.ivanove@gmail.com; tel: 8 (37) 208331

Skip to content