Kviečiame prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų

Informuojame, kad siekiant užtikrinti švaraus ir kokybiško vandens tiekimą gyventojams UAB „Kauno vandenys” įvykdė ir vykdo projektus, kurių tikslas pagerinti gyvenimo ir aplinkos kokybę bei išplėsti vandentiekio ir  nuotekų tinklus Kauno mieste.

Kviečiame Jus prisijungti prie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis įrengtų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir tapti UAB ‚,Kauno vandenys‘‘ vartotojais, t. y. pasirašyti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis.

Vadovaujantis Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų 2016 m. gegužės 3 d. Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-208, 17 punktu – „Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius. Asmenys, naudojantys ir prižiūrintys individualias ar atskirąsias nuotekų tvarkymo sistemas (nuotekų kaupimo rezervuarus, nuotekų valymo įrenginius ir kt.) privalo užtikrinti:

  • kiekybines ir kokybines charakteristikas, visapusišką sandarumą, tinkamą priežiūrą, nuotekų apskaitą (jei nėra apskaitos įrenginių, nuotekų kiekis prilyginamas sunaudotam vandens kiekiui);
  • lygiavertį centralizuotai nuotekų surinkimo sistemai aplinkos apsaugos lygį (nuotekos kaupiamos ir periodiškai išvežamos į valymo įrenginius arba išvalomos iki nustatytų normatyvų);
  • nuotekų išleidimą į aplinką tik vietose, numatytose suderintuose statybos (įrengimo) projektuose;
  • atsiradus galimybei (įrengus nuotekų tinklus gatvėje), nuotekų sistemą prijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų pagal tinklus prižiūrinčios įmonės išduotas sąlygas.“

Gyventojai, norintys prisijungti prie prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, gali sudaryti su UAB “Kauno vandenys‘‘ projektavimo paslaugų sutartį.

Informaciją dėl prisijungimo sąlygų išdavimo teikia UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, II aukštas (Klientų aptarnavimo centras) tel.: (8 37) 30 18 38 arba 8 686 42352

Skip to content