Siunčiama nuotrauka

Kviečiame dalyvauti Aleksoto seniūnaičių rinkimuose

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS

 • Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
 • Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti pilnamečiai gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą seniūnaitijos teritorijoje, ir seniūnaitijoje veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos.
 • Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:
 1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
 2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
 3. yra Savivaldybės tarybos narys, Administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;
 4. teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.
 • Siūlant kandidatus į seniūnaičius, kartu su siūlymu reikia pateikti:
 1. rašytinį kandidato sutikimą (Aprašo 1 priedas);
 2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. kandidato gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.
 • Rašytiniu sutikimu kandidatas patvirtina, kad nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse. Jei paaiškėja, kad šios aplinkybės yra:
 1. kandidato registravimo laikotarpiu Administracijos direktoriaus sudaryta komisija seniūnaičių rinkimams organizuoti ir vykdyti (toliau – Komisija) priima sprendimą neregistruoti kandidato arba išbraukti jį iš kandidatų sąrašo;
 2. rinkimų metu Komisija priima sprendimą neleisti kandidatui būti renkamam ir anuliuoja visus balsus, skirtus kandidatui;
 3. kai kandidatas jau išrinktas seniūnaičiu ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas seniūnaičių sąrašas, šio seniūnaičio įgaliojimai panaikinami Administracijos direktoriaus įsakymu pakeičiant seniūnaičių sąrašą ir vietoj jo įrašant kitą daugiausiai balsų toje seniūnaitijoje surinkusį kandidatą. Jeigu kito kandidato nėra, rengiami pakartotiniai rinkimai.
 • Kandidatus, patikrinusi jų deklaruotą gyvenamąją vietą, registruoja Komisija. Kiekvienos seniūnaitijos kandidatai registruojami žurnaluose ir jiems suteikiamas eilės numeris.
 • Kandidatai registruojami 10 darbo dienų nuo skelbimo, nurodyto Aprašo 7 punkte, paskelbimo datos.
 • Pasibaigus kandidatų registracijai, kandidatų sąrašai paskelbiami seniūnijos interneto tinklalapyje ir skelbimų lentoje, taip pat vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse.
 • Pasibaigus kandidatų registracijai, kandidatų sąrašai perduodami Savivaldybės administracijos E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriui.
 • Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki rinkimų, pateikęs Komisijai rašytinį atsisakymą kandidatuoti.

2017 m. balandžio 24–28 d. skelbiami Aleksoto seniūnijos seniūnaičių rinkimai.

Pakartotini rinkimai (prireikus) 2017 m. gegužės 15–19 d. imtinai.

Aleksoto, Birutės, Fredos, Kazliškių ir Marvelės seniūnaitijose seniūnaičiai bus renkami apklausos būdu: gyventojams balsuojant elektroninėmis ryšio priemonėmis internetu arba pildant popierinius apklausos lapus Aleksoto seniūnijos patalpose.

Balsavimas elektroninėmis ryšio priemonėmis internetu vyks nuo 2017 m. balandžio 24 d. 8 val. iki balandžio 28 d. 12 val. interneto svetainėje adresu: http://seniunaiciai.kaunas.lt

Balsavimas pildant popierinius apklausos lapus Aleksoto seniūnijos patalpose adresu Veiverių g. 132, Kaunas vyks:

2017 m. balandžio 24 d. (pirmadienį) 8–12 val. ir 12.45–17 val.;

2017 m. balandžio 25 d. (antradienį) 8–12 val. ir 12.45–17 val.;

2017 m. balandžio 26 d. (trečiadienį) 8–12 val. ir 12.45–19 val.;

2017 m. balandžio 27 d. (ketvirtadienį) 8–12 val. ir 12.45–19 val.;

2017 m. balandžio 28 d. (penktadienį) 8–12 val.

 

Seniūnaitį rinkti turi teisę pilnamečiai seniūnaitijos gyventojai, kurie 2017 m. kovo 31 dieną (pakartotinių rinkimų 2017 m. balandžio 28 dieną) yra deklaravę savo gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti pilnamečiai gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą seniūnaitijos teritorijoje, ir seniūnaitijoje veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos.

Kandidatai registruojami Aleksoto seniūnijoje nuo balandžio 3 d. iki balandžio 14 d. imtinai.

 

Aleksoto seniūnijos informacija

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content