Kviečiama ISS sueiga!

2020 m. rugpjūčio 25 d. 16 val.

kviečiama Šilainių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga (adresas Baltų pr. 53, Kaunas).

Sueigos darbotvarkė:

  1. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas.
  2. Projekto paraiškų, pateiktų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursui, pasitarimas dėl projektų vertinimo ir perdavimas Išplėstinei seniūnaičių sueigai.
  3. Kiti klausimai.

ISS sueigos p-kas Robertas Stanionis

P.S. Kviečiu aktyviai dalyvauti ir  informuoti apie  dalyvavimą el. paštu, ar Šilainių seniūnijos referentės telefonu (8-37) 377814.

 

Skip to content