Kviečiama išplėstinė seniūnaičių sueiga!

Š. m.  birželio 18  d. (antradienį) 16.00 val.  Šilainių seniūnijos patalpose, Baltų pr. 53, organizuojama Išplėstinė seniūnaičių sueiga.

Sueigos darbotvarkė:

  1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo pristatymas ir aptarimas;
  2. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas dėl Priemonei įgyvendinti atrinktų prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo.
  3.  Kiti klausimai.
Skip to content