Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijoje „Istorijos pamoka kitaip“

2020-02-24 Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje vyko „Istorijos pamoka kitaip“, kuri buvo skirta   JAV piliečio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus,  Lietuvos kariuomenės  vyr. ltn.  Samuelio Harris (1896-1920), žuvusio prieš 100 metų dėl Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės,  paminėjimas. Pamokoje dalyvavo šauliai:  LR Seimo narys dr. Mindaugas Puidokas ir visuomenininkas dr. Raimundas Kaminskas. Pamokoje su moksleiviais buvo kalbama apie pilietiškumą  ir drąsą. Moksleiviai turėjo galimybę išgirsti plačiai istorijos vadovėliuose neaprašytų faktų apie pirmuosius Lietuvos Nepriklausomybės metus ir sunkų kelią į tarptautinį valstybingumo pripažinimą.

Atvykęs į Kauną 1920 m. sausio 1 d., vyr. ltn. S. Harris tarnavo Amerikos lietuvių brigados štabe, dirbo  instruktoriumi, apmokančiu lietuvių karius. Kai 1920 m. vasario 21-23 d. Lietuvos kariuomenės kareivinėse Kaune kilo bolševikų sukurstytas Kauno įgulos maištas, S. Harris buvo paskirtas patarėju daliniui, kuris malšino sukilusios aviacijos karius užimtame Aleksoto aerodrome. Vasario 23 d., baigiantis maištui, vyr. ltn. S. Harris nuvyko pas maištaujančius karius, išklausė jų pageidavimus. Grįžtant buvo apšaudytas, sunkiai sužeistas sekančią dieną mirė. S. Harisas buvo išvežtas į JAV, palaidotas Arlingtono kapinėse Vašingtono priemiestyje.

Raimundas Kaminskas

Skip to content