Informacija pastatų savininkams, naudotojams ir techniniams prižiūrėtojams

 

Vykdydami priskirtas statinių naudojimo priežiūros funkcijas, atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įpareigojame Savivaldybės paskirtus bendrojo naudojimo objektų administratorius, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijas, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotus asmenis arba kitus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotus asmenis, taip pat teikiančias turto administravimo paslaugas įmones bei pastatų savininkus, naudotojus prižiūrėti, kad:

  • Nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
  • Liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;
  • Žiemos metu neperšaltu konstrukcijos.

Pasnigus laiku valyti sniegą, barstyti smėlį, skaldelę ir kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones, nukapoti ledą priskirtuose ar faktiškai naudojamuose plotuose įrankiais, negadinančiais dangos, sniegą valyti ir kaupti taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui. Lauko kavinių savininkai nuo jiems priklausančių įrenginių valo ir kaupia sniegą ne mažesniu kaip 4 metrų atstumu, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui.

 

Skip to content