Informacija nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir gaunantiems pensiją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dar kartą atkreipia dėmesį, kad socialinio draudimo, šalpos ir valstybines pensijų (pirmojo ir antrojo laipsnio, nukentėjusiųjų, mokslininkų), slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjai, kurie iki 2018 metų buvo įtraukti į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą prie savivaldybės, norėdami ir toliau nepertraukiamai gauti šias išmokas, privalo iki kovo mėn. pabaigos deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba pateikti prašymą dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.  Gyventojai turėtų kreiptis į tą seniūniją, kurios teritorijoje gyvena.

Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimų, socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių pensijos, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko pensijos ir kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, valstybinės pensijos (pirmojo ir antrojo laipsnio, nukentėjusiųjų, mokslininkų) „Sodra“ gali skirti ir mokėti tik deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gyventojams. Su gyvenamosios vietos deklaravimo faktu siejama ir teisė gauti šalpos, šalpos neįgalumo pensijas, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, kurias moka savivaldybės.
Deklaruoti gyvenamąją vietą  galima ir internetu per Elektroninius valdžios vartus .
Jei asmuo deklaruos gyvenamąją vietą  vėliau negu kovo mėnesį, apie tai  jis privalės pranešti mokančiai išmoką įstaigai, kad  atnaujintų išmokos mokėjimą. Išmoka bus mokama nepertraukiamai, t.y., asmuo nepraras nei vieno mėnesio socialinio draudimo ar valstybinės pensijos. Kadangi pensijos mokamos už praėjusį mėnesį,   pensijas už kovo mėnesį jų gavėjai gaus balandžio mėn., net jeigu dar nebus  deklaravę savo gyvenamosios vietos arba pateikę prašymo kad įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Daugiau informacijos – „Sodros“ informaciniu tel. 1883

Skip to content