Informacija dėl detalaus plano viešinimo.

Aiškinamasis raštas 2020

Sprendinių brėžinys-2020

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “PLANUOTOJAI“. VASARIO 16-OSIOS G. 8-6, LT-44250 KAUNAS.
TEL., FAKS. (8 37) 209260, EL.P. info@planuotojai.lt
DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI VĮ “REGISTRŲ CENTRAS“. PAŽYMĖJIMO
NR. 014789 ĮMONĖS KODAS 133890311, PVM MOKĖTOJO KODAS 138903113
PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie pakartotinai rengiamas supaprastinta tvarka viešinimo procedūras
šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. 1183
„Dėl žemės sklypų Naujakurių g. 96 ir 98, Kaune detaliųjų planų patvirtinimo“, detaliojo plano
koregavimo projekto.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-18-539.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Naujakurių g. 98, Kaune. Plotas – 0,2793 ha.
TPD pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl
žemės sklypo Naujakurių g. 98, Kaune detaliojo plano koregavimo 2018 m. spalio 15 d. Nr. A –
3440”.
TPD uždaviniai:
Koreguoti žemės sklypo Naujakurių g. 98, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto
valdybos 2000-10-03 sprendimu Nr. 1183 „Dėl žemės sklypų Naujakurių g. 96 ir 98 detaliųjų
planų“, su tikslu pakeisti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus.
Planavimo tikslas:
Koreguoti žemės sklypo Naujakurių g. 98, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto
valdybos 2000-10-03 sprendimu Nr. 1183 „Dėl žemės sklypų Naujakurių g. 96 ir 98 detaliųjų
planų“, su tikslu pakeisti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus kitais (pakeisti
žemės sklypo naudojimo būdą į šiuos naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) ir nustatyti
papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas
Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.
TPD iniciatorius: privatūs asmenys.
TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6,
LT – 44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.
TPD projekto vadovas: Rasa Pečiulienė,
projekto rengėja – architektė Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6,
LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, pakartotinai viešinamu
supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2020-05-25 iki 2020-06-05 (10
darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje , Kauno
miesto savivaldybės, Šilainių seniūnijos patalpose, TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g.
8-6, Kaune (vieša ekspozicija).
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei
TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.
Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo
dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus
neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą
atliekančiai institucijai.
Atsižvelgiant į suvaržymus dėl LRV paskelbto koronoviruso COVID-19 karantino
norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame kreiptis nurodytais
kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu .

Skip to content