Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą

Panemunės BC projektas ,,Jubiliejinė Panemunė-Kauno perlas“

2019 m. gruodžio 10 d. Kauno Panemunės bendruomenės centras organizavo Advento Kalėdinį vakarą ,,Kelkitės žmonės“. Renginyje dalyvavo Kardinolas  Sigitas Tamkevičius, palinkėjo Panemunės žmonėms dvasingai ir jautriai savo šeimose susėdus prie Kūčių stalo, pajusti vienas kito ranką ir širdį.

Panemunės vaikų darželio-lopšelio mažieji dainorėliai ir jų muzikos mokytoja Erika Baublienė nustebino savo linksmomis dainomis. Kauno choras ,,Gintaras“ vadovė Jovita Kulakauskienė, padovanojo jautrią, profesionaliai atliktą koncertinę programą. Šventės vedėjas Vilius Kaminskas savo eilėmis ir įtaigiu žodžiu puikiai dirigavo viso vakaro programai, poetė Dalia Teišerskytė paskaitė savo naujausius poezijos posmus. Susirinkusieji bendravo prie kardinolo Sigito Tamkevičiaus palaiminto kūčių stalo. Renginio metu veikė Juozo Miškinio ir Dariaus Petrulio paroda ,,Jubiliejinė Panemunė“.

Skip to content