EIGULIŲ SENIŪNIJOS INFORMACIJA

Pasikeitė data ir laikas!

Eigulių seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą kviečiama 2020 m. gegužės 5 d. (antradienį) 14.30  val. (sueiga vyks nuotoliniu būdu)

2020 m. vasario 28 d. (penktadienį) 14.30  val. kviečiama Eigulių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga (adresas Eigulių seniūnija, P. Plechavičiaus g. 9A, Kaunas).

2020 m. vasario 26 d. (trečiadienį) 15.30  val. kviečiama Eigulių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga (adresas Eigulių seniūnija, P. Plechavičiaus g. 9A, Kaunas).

Sueigos darbotvarkė:

  1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų aptarimo.
  2. Dėl seniūnaičių praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitų ir veiklos krypčių 2020 metams.
  3. Dėl seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos ir veiklos plano aptarimo.
  4. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo.
  5. Kiti klausimai.
Skip to content