DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO

Informuojame, kad vykdant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2018 m. lapkričio 5 d. pasirašytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys su Eigulių seniūnijoje veiklą vykdančiomis bendruomeninėms organizacijoms ir skirtos lėšos projektų įgyvendinimui:

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto, kuriam įgyvendinti skiriamos lėšos, pavadinimas Suma, Eurais
1. Kalniečių bendruomenės centras Džiaukimės kartu 4000
2. Eigulių–Žaliakalnio bendruomenės centras Dainų festivalis-konkursas 2018 m., skirtas Lietuvos 100-mečiui – „Gyvi išliks dainoj…Jis tai – Lietuva, jos laisvė“, skirtas Vytauto Kernagio atminimui 3300
3. Kleboniškio bendruomenė Sportuokime, gyvenkime dar sveikiau ir aktyviau 3540
4. Kaunėnų bendruomenė Koncertų ciklas „Dainuojame kartu gyvenimą“ 3400
5. Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų socializacijos programa 3900
6. Kauno Muravos bendruomenės centras Renginių ciklas „Susitikimai“ 3650
Iš viso 21790

 

Skip to content